Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ministrowie rolnictwa apelują do KE o utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego

Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej wezwali Komisję Europejską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Ich zdaniem niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów dopłat do prywatnego przechowalnictwa oraz uruchomienie dodatkowych środków pomocy finansowej.

wk21 kwietnia 2020, 14:18
Ministrowie rolnictwa 26 krajów Unii Europejskiej (Irlandii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji , Słowenii, Hiszpanii i Szwecji), wspieranych przez Chorwację podkreślili kluczową rolę rolników i sektora rolno-spożywczego w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego i zaopatrzenia w żywność w Europie w czasie kryzysu, a także utrzymania podstawowych ram Wspólnej Polityki Rolnej oraz konieczności utrzymania silnej WPR w przyszłości.

Ministrowie z niepokojem odnotowali Negatywne efekty rynkowe kryzysu COVID-19 w sektorze rolno-spożywczym, które w perspektywie średnio i długoterminowym mogą się jeszcze bardziej pogłębić. Z tego powodu uważają, że obecnie nadal istnieje potrzeba pilnego uruchomienia dodatkowych środków w ramach WPR.

Ministrowie rolnictwa wezwali Komisję Europejską do podjęcia następujących działań:

•    uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania, w celu wsparcia tych sektorów, które doświadczyły znaczących zawirowań rynkowych i cenowych, a także nadzwyczajnych dopłat dla rolników w najbardziej dotkniętych sektorach na mocy art. 219 i 221 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków.

•    stałego przeglądu i monitorowania wszystkich sektorów rolnych przy jednoczesnej gotowości do wprowadzenia dalszych środków w razie potrzeby;

•    wprowadzenia mechanizmów elastyczności w obu filarach Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do wcześniejszych terminów płatności, wyższych niż już zapowiedziane stawek zaliczek, uruchomienia szczególnych środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz wdrożenia kontroli na miejscu i kontroli administracyjnych, bez obniżania skuteczności systemu kontroli;

•    dalszej, zdecydowanej i skoordynowanej reakcji Europy, która pokaże wszystkim obywatelom kluczową rolę, jaką europejscy rolnicy i szeroko pojęty sektor rolno-spożywczy odgrywają w walce z COVID-19, a także siłę WPR we wspieraniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i energicznie rozwijających się obszarów wiejskich zarówno w tym krytycznym momencie, jak i w przyszłości.

•    przygotowania europejskich gospodarstw rolnych do radzenia sobie z kryzysem COVID-19, a także z innymi obecnymi i przyszłymi wyzwaniami, w tym ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej.

wk
Fot. Pixabay
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)