Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Mleczarnia aneksem dyktuje dostawcę paszy

Pytanie: Czy spółdzielnia mleczarska ma prawo zmuszać do zawarcia aneksu do umowy, w którym nakazuje zakup paszy tylko od wybranych dostawców?
adw. Mikołaj Pomin5 lipca 2020, 10:31
Odpowiedź: Podczas dyżurów prawnika w ostatnim czasie Czytelnicy zgłaszali problemy z mleczarniami, które starały się przymusić rolników do podpisywania aneksów zawierających zapisy korzystne wyłącznie dla mleczarni. Jednym ze zgłoszonych problemów był dotyczący aneksów, który obligować miał hodowcę do zakupu paszy wyłącznie u dostawców z listy zaakceptowanej przez mleczarnię.

Tym, którzy odmawiali podpisania aneksu po cichu grożono obcięciem ceny mleka. Ocenę moralną takich praktyk pozostawiamy czytelnikom. Oceniając je jednak z punktu widzenia prawa nie ma wątpliwości, że są one co najmniej na granicy prawa. Nikogo nie można bowiem zmuszać szantażem do podejmowania czynności niekorzystnych dla niego. Od takiego oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby bezprawnej (groźby bezzasadnego obniżenia ceny skupu mleka) można się uchylić. Warunkiem skutecznego uchylenia się od skutków takiego oświadczenia woli (zawarcia aneksu) jest wykazanie, że istniała realna obawa grożącego poważnego niebezpieczeństwa majątkowego.

Innymi słowy, by zawarty aneks „odwołać” należałoby udowodnić, że istniało realne zagrożenie zmniejszenia cen i to w sposób powodujący dużą szkodę majątkową. W rzeczywistości może się to okazać trudne. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest wstrzymanie się z podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu do czasu zaopiniowania go przez prawnika.

A najlepszym rozwiązaniem może okazać się zatrudnienie przez kilku dostawców jednego adwokata do prowadzenia rozmów z mleczarnią. Taka inwestycja może się szybko zwrócić, bowiem mając do czynienia z profesjonalnym pełnomocnikiem mleczarnia nie będzie tak skora do działań na granicy prawa.

adw. Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)