Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Mleko, owoce i warzywa w szkołach

Obrazek

Wspólna podstawa prawna dla programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” – to nowe zmiany, które zostały przyjęte wczoraj (11 kwietnia br.) podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Dotychczas programy te były wdrażane odrębnie – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12 kwietnia 2016, 10:44

Głównym celem nowych regulacji jest ujednolicenie i połączenie obecnych odrębnych ram prawnych i finansowych oraz zapewnienie ogólnej spójności podejścia Wspólnej Polityki Rolnej do dystrybucji produktów spożywczych w szkołach i zwiększenie do maksimum efektywności zarządzania.

Na etapie prac poprzedzających przyjęcie tych regulacji uzgodniony został większy od wstępnie zaproponowanego przez Komisję Europejską budżet komponentu, w ramach którego dystrybuowane będzie mleko oraz produkty mleczne. Łączna kwota środków, które będą mogły zostać wykorzystane w Unii Europejskiej na ten cel wyniesie 100 mln euro w danym roku szkolnym. Taki poziom finansowania, przy jednoczesnym zachowaniu zasady stosowania kryterium historycznego przy ustalaniu przydziałów pomocy do komponentu mlecznego dla poszczególnych państw członkowskich, trwale gwarantuje Polsce możliwość uzyskania wsparcia unijnego na realizację tej części programu, na co najmniej takim poziomie, jaki przysługiwał jej dotychczas na finansowanie programu „Mleko w szkole”. Warto zaznaczyć, że Polska tradycyjnie należy do największych unijnych beneficjentów wsparcia udzielanego w tym programie. Budżet przewidziany na finasowanie komponentu owocowo-warzywnego nowego programu szkolnego został ustalony na poziomie 150 mln euro, czyli takim samym jak dla wdrażanego obecnie programu „Owoce i warzywa w szkole”.

Łączny roczny budżet gwarantowanych środków finansowych na realizację obu komponentów programu szkolnego będzie dla Polski wynosił około 22 mln euro. Ponadto nowe regulacje wprowadzają obowiązek realizacji działań edukacyjnych w odniesieniu do komponentu mlecznego. Do tej pory obowiązek taki miał zastosowanie wyłącznie w przypadku programu „Owoce i warzywa w szkole”.  dj

Fot. WieczorekWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)