Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Mniej opłacalna sprzedaż maszyn przez przedsiębiorców rolnych

Obrazek

– Przedsiębiorca rolniczy, który sprzedaje maszynę wykorzystywaną w działalności gospodarczej, odliczy od przychodu wydatki na jej nabycie pomniejszone o wszystkie odpisy amortyzacyjne, zarówno uznane, jak i nieuznane za koszty podatkowe – objaśnił Jan Sarnowski, wiceminister finansów, w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów. Nie jest ona korzystna dla rolników.

Andrzej Sawa9 maja 2020, 07:00
Sarnowski potwierdził, że resort finansów i urzędy skarbowe do tej pory w tej sprawie prezentowały różne stanowiska, nawet przeciwne – kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży maszyny czy ciągnika może być cena nabycia bez pomniejszania jej o odpisy amortyzacyjne. Uzasadnieniem było fakt, że działalność rolnicza jest zwolniona z podatku dochodowego. Poseł, który złożył interpelację na tę okoliczność przytoczył wykładnię Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie wydawnictwa podatkowego z marca 2019 r. oraz opinię dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na interpelacje z 18 kwietnia 2019 r. i 14 września 2018 r. Tę ostatnią uchylił 14 sierpnia 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej, zaś wykładnia z 18 kwietnia 2019 r. nie była uchylona.

Wiceminister Sarnowski stwierdził, że kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży środka trwałego – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT – są wydatki na jego nabycie pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, tych uznanych, jak i nieuznanych za koszty podatkowe. Zasada ta ma zastosowanie także do środków trwałych wykorzystywanych do działalności rolniczej. Identyczne stanowisko obecnie jest prezentowane m.in. w interpretacji dyrektora KIS z 19 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.474.2019.1NL).


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)