Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Modernizacja gospodarstw: wzrośnie wysokość wsparcia i zmienią się zasady!

Obrazek

W ramach PROW polscy rolnicy otrzymali kwotę prawie 48 mld zł, a unijne fundusze nie są zagrożone. Coraz wyższe ceny materiałów budowlanych wpłynęły na spadek zainteresowania działaniem „Modernizacja gospodarstw rolnych”, będą zmiany w zasadach finansowanie inwestycji.

wk6 lipca 2022, 10:44

Podczas spotkania FBZPR poruszono temat dot. realizacji PROW. W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa poinformowało, że terminy ogłoszeń naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 są zamieszczane na stronie resortu, a harmonogram PROW ten ulega zmianom w odpowiedzi na bieżące sygnały i zmieniającą się sytuację.

Odnosząc się do kwestii możliwości niewykorzystania środków z PROW na lata 2014-2020, MRiRW poinformowało, że wg danych na koniec maja 2022 r. w ramach Programu:

·       zatwierdzono około 6,6 miliona wniosków o pomoc, złożonych przez rolników oraz przedsiębiorców i samorządy lokalne z obszarów wiejskich na łączną kwotę 61,5 miliarda zł,

·       zrealizowano płatności dla ponad 1 mln 243 tys. beneficjentów na kwotę

47,6 miliarda zł.

Tempo wydatkowania środków PROW

Tempo wydatkowania środków w ramach PROW 2014-2020 podlega ocenie ze strony Komisji Europejskiej zgodnie z tzw. zasadą N+3. Zasada N+3 oznacza, że każda alokacja przypisana w PROW 2014-2020 do danego roku powinna znaleźć pokrycie w wydatkach poniesionych przez agencję płatniczą do końca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy dany wkład.

Rozliczenie alokacji unijnych środków roku 2018, wg stanu wydatków na 31.12.2021 r., wykonano z nadwyżką ok. 610 mln euro.

Zgodnie z danymi na 26 maja 2022 r. zasada N+3 dla roku 2022 r. (rozliczenie alokacji środków EFRROW roku 2019) została spełniona z nadwyżką ok. 38 mln euro unijnych środków.

Zwiększenie kwoty wsparcia w Modernizacji gospodarstw rolnych

Ponadto, w związku ze zgłaszanymi sygnałami wskazującymi na zbyt niski poziom wsparcia realizowanych inwestycji w stosunku do aktualnych cen materiałów budowlanych oraz sprzętu rolniczego, MRiRW podjęło działania w celu zwiększenia kwoty pomocy w instrumencie wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  

Nowe limity, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, mają wynosić:

·       1 000 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a,

·       600 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d,

przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł.

Powyższe limity nie łączą się.

Obecnie procedowana jest zmiana PROW 2014-2020 w tym zakresie. Jednym z elementów procesu zmiany Programu jest akceptacja zaproponowanych zmian przez Komisję Europejską.

- Zakłada się, że podniesienie wysokości pomocy zapewni realny wkład tego instrumentu wsparcia w dofinansowane inwestycje, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Pozwoli to beneficjentom na realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności ograniczania zakresu operacji, przez co częściowo zapobiegnie rezygnacjom z realizacji operacji – napisano w odpowiedzi na pytania Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)