Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

MRiRW: Będzie pomoc finansowa dla rolników na zakup nawozów

Obrazek

Szczegółów jeszcze nie ma, ale jedno jest pewne. Rząd szykuje nową formę pomocy dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej i zakupili nawozy między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. Jak ma ona wyglądać?

wk4 marca 2022, 09:05

Produkcja rolna zagrożona

Zdaniem rządu, 2021 r. jak i obecny są kolejnymi trudnymi latami dla producentów rolnych z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19 oraz drastycznym wzrostem cen środków do produkcji rolnej.

Od początku 2021 r. na rynkach państw Unii Europejskiej obserwowany jest stały wzrost notowań gazu ziemnego. Ten wzrost łączony jest z czynnikami globalnymi m.in. takimi jak ograniczenie zużycia i wydobycia gazu wskutek pandemii COVID-19. Skutkuje to drastycznym zwiększeniem kosztów produkcji i cen nawozów przede wszystkim na bazie amoniaku. Istotny ciężar wzrostu cen ponoszą producenci rolni ograniczając wolumen zakupu nawozów. Sytuacja ta grozi załamaniem rynku produkcji rolnej i wzrostem cen żywności.

"W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. - na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r." – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Planowany termin przyjęcia projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r. Jak poinformowało dziś (4 marca) MRiRW, rząd cały czas czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Decyzję poznamy 8 marca. 

Jeśli KE zgodzi się na proponowaną pomoc, dopłata do hektara ma wynieść do 500 zł/t. Rząd na ten cel przeznaczy 3-4 mld złotych.

 wk
fot. EnvatoElements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)