Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

MRiRW: będzie reforma systemu emerytalnego rolników. Co chce zmienić rząd?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa zapowiada - będzie reforma systemu emerytalnego rolników. Projekt ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz kwestie ochrony dzieci pracujących w gospodarstwie. 

wk2 września 2021, 10:20
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. 

- Na podstawie doświadczeń, zarówno w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przygotowane zostały propozycje zmian, których głównym zadaniem jest usunięcie mankamentów w funkcjonowaniu rozwiązań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników – napisano w uzasadnieniu.


Szczegóły zmian


Co chce zmienić rząd?
Szczegóły poznamy w raz z opublikowaniem szczegółowego uzasadnienia projektu nowelizacji. Na razie wiadomo, że planuje się rozwiązać następujące problemy: 
  • uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych,
  • stworzenie stałego mechanizmu chroniącego dzieci świadczące pomoc w gospodarstwie rolnym ze względu na możliwy wypadek przy pracy rolniczej.
Jednocześnie osoby o długim stażu ubezpieczeniowym będą mogły łatwiej uzyskać świadczenie związane z niepełnosprawnością. Dzięki tym zmianom wyeliminowane zostaną mankamenty przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS.
Nowelizacja ma również na celu:
  • dostosowanie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do praktyki w ich stosowaniu wynikającej z orzecznictwa sądowego,
  • wprowadzenie zmian wynikających z praktyki stosowania tych przepisów przez KRUS i dostrzeżonych przez organ emerytalno-rentowy problemów w ich stosowaniu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 r. wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)