Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

MRiRW uspokaja urzędowych lekarzy weterynarii, co do wynagrodzeń, ale…

Obrazek
Ministerstwo rolnictwa przekonuje, że nie są obecnie prowadzone prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii za wykonywanie czynności urzędowych. Ale zmiany będą. Konsultacje rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. 
wk24 czerwca 2021, 09:42
Komunikat wydany przez MRiRW to efekt listu otwartego podpisanego przez ponad 900 urzędowych lekarzy weterynarii. Wyrazili oni w nim swoje oburzenie, że w przesłanej do konsultacji społecznych ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej znalazł się także projekt rozporządzenia zmieniający zasady ich wynagradzania, a w nim przejście na godzinowy system ich naliczania. Zdaniem urzędowych lekarzy weterynarii, a więc takich, którzy wykonują czynności w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej, ale nie są w niej zatrudnieni, proponowane zmiany grożą zapaścią systemu. To mogłoby się odbić na wstrzymaniu prac w zakładach mięsnych, a w efekcie w zawirowaniach w dostarczaniu mięsa do sklepu i na eksport. 

Zmiany tak, ale jeszcze nie teraz 


W wydanym oświadczeniu resort rolnictwa uspokaja lekarzy wyznaczonych, że w najbliższym czasie żadne zmiany nie zostaną przeprowadzone. 
- Projekt, o którym mowa w przesłanym liście, został załączony wyłącznie jako roboczy dokument informacyjny związany z projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, przedstawionego do uzgodnień i konsultacji publicznych. Sam projekt rozporządzenia, jako materiał informacyjny, nie jest wiążącym dokumentem i nie stanowi ostatecznej wersji przygotowanej w celu przekazania do dalszych prac legislacyjnych. Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem odrębnej procedury legislacyjnej - napisało ministerstwo rolnictwa. 

Będą konsultacje  


MRiRW zapewnia, że planowany termin prowadzenia konsultacji projektu, to IV kwartał bieżącego roku. Wezmą w nich udział przedstawiciele Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  sygnatariusze listu otwartego oraz Główny Lekarz Weterynarii. 
- Dziękujemy Panu Ministrowi Grzegorzowi Pudzie za szybką odpowiedź. Wyrażamy wolę i chęć konstruktywnej dyskusji na temat zasad wynagradzania wszystkich urzędowych lekarzy weterynarii – powiedział Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Niezależnie od tego MRiRW obiecuje, że dokona analizy i rozważy uwagi oraz informacje przekazane w liście otwartym a konsultacje będą zmierzały do wyjaśnienia podnoszonych uwag i wątpliwości oraz znalezienia konsensusu.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)