Ta strona używa cookie w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Zgadzam się

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Portal partner

Na ile ubezpieczyć uprawy i zwierzęta?

11.10.2017

Drukuj

Na ile ubezpieczyć uprawy i zwierzęta?

Artykuł dostępny

Przepisy zobowiązują ministra rolnictwa do określania co roku do 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny. Celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

r e k l a m aI tak w 2018 r. maksymalne sumy ubezpieczeń będą wynosić: 
Dla 1 ha upraw rolnych:
 1.  10 650 zł - dla zbóż,
 2.  8 450 zł - dla kukurydzy,
 3.  9 900 zł - dla rzepaku i rzepiku,
 4.  56 050 zł - dla chmielu,
 5.  31 350 zł - dla tytoniu,
 6.  129 600 zł - dla warzyw gruntowych,
 7.  131 500 zł - dla drzew i krzewów owocowych,
 8.  84 500 zł - dla truskawek,
 9.  25 000 zł - dla ziemniaków,
 10. 9 900 zł - dla buraków cukrowych,
 11. 14 400 zł - dla roślin strączkowych;

Dla 1 sztuki zwierzęcia:
 1. 14 000 zł - dla bydła,
 2. 10 200 zł - dla koni,
 3. 700 zł - dla owiec,
 4. 700 zł - dla kóz,
 5. 1 740 zł - dla świń,
 6. 53 zł - dla kur, perlic i przepiórek,
 7. 65 zł - dla kaczek,
 8. 250 zł - dla gęsi,
 9. 133 zł - dla indyków,
 10. 1 330 zł - dla strusi.

Zabezpieczenie rolnika 


Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia gospodarskiego rolnik ustala indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie. Sumy oczywiście nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w rozporządzeniu. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zabezpieczyć rolników przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanej uprawy lub zwierzęcia gospodarskiego, a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2016 oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

I tak na przykład w przypadku zboża maksymalny plon określono na 10 t/ha, a maksymalną cenę rynkową na 1065 zł/t. W efekcie maksymalna stawka ubezpieczenia to 10650 zł.   
Z kolei w przypadku świń ustalono maksymalną wagę zwierzęcia na 300 kg., maksymalną cenę rynkową na 5,80 zł/kg. A w efekcie maksymalna suma ubezpieczeń w przypadku trzody chlewnej to 1740 zł za sztukę. 
wk

Polecane dla Ciebie:

article icon

Mikroelementy wspomogą zimowanie

Czytaj

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii