Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nadchodzą zmiany w polityce promocji - mięso nadal będzie wspierane?

Na wiosnę przyszłego roku poznamy propozycję legislacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą reformy polityki promocji. Copa-Cogeca cały czas sprzeciwia się wykluczeniu z niej mięsa i wina. Europejscy rolnicy spodziewają się niestety szeroko zakrojonej akcji lobbingowej ze strony organizacji promujących wegański i wegetariański styl życia. 

wk26 listopada 2021, 10:50
Podczas listopadowego posiedzenia grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca, jej uczestnicy zajęli się kwestią reformy unijnej polityki promocji. Organizacja europejskich farmerów cały czas alarmuje, że głównym ryzykiem przygotowywanej przez Komisję Europejską reformy jest wykluczenie z niej mięsa, wina i alkoholi oraz skupienie się na promocji produktów ekologicznych. Niepokojąca jest także możliwość  ograniczenia budżetu na te działanie. – Już teraz widzimy ogromny lobbing ze strony organizacji promujących wegański i wegetariański styl życia. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać intensyfikacji tych działań, które szkodzą europejskiemu rolnictwu - mówił po spotkaniu Jerzy Wierzbicki przewodniczący grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca i prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

W kierunku większej zrównoważoności  


Jednocześnie nikt nie zaprzecza, że nowa polityka promocji powinna aktywnie przyczyniać się do poprawy zrównoważenia unijnego rolnictwa i jego wkładu w poprawę bioróżnorodności oraz zachęcać rolników do kontynuowania wysiłków na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju. – Wszystkie unijne produkty powinny mieć możliwość skorzystania z polityki promocji. Z naszej strony powinny iść wzmożone wysiłki, aby były to produkty jeszcze bardziej zrównoważone. Sprawę na pewno ułatwiłoby zdefiniowanie tego pojęcia – powiedział Jerzy Wierzbicki z PZPBM. 

Copa-Cogeca zamierza nadal przekonywać opinię publiczną oraz europejskich decydentów, że silna polityka promocji wzmacnia konkurencyjność rolnictwa UE, a tym samym produkcję i konsumpcję zrównoważonej żywności wytwarzanej przy zastosowaniu wysokich standardów. Polityka promocji pokazała, że jest skuteczna. Jej brak jest zagrożeniem dla eksportu tradycyjnych europejskich produktów, co uderzy w małe i średnie gospodarstwa. Luka rynkowa zostanie szybko wypełniona przez produkcję zagraniczną, które nie będzie spełniać wyśrubowanych unijnych standardów. 

Reforma polityki promocji w tym tygodniu trafi do Rady ds. Kontroli Regulacyjnej. Jest to niezależnym podmiot działający w ramach Komisji Europejskiej, który doradza kolegium komisarzy w zakresie lepszego stanowienia prawa. Gotowe akty legislacyjne poznamy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału.

Celem Zielony Ład 


Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwoju prowadzonej przez nich działalności. Program prac na 2021 r. koncentruje się na kampaniach, które są zgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu. Prawie połowa budżetu (86 mln euro) zostanie przeznaczona na kampanie promujące produkty ekologiczne, zrównoważone rolnictwo UE oraz rolę sektora rolno-spożywczego w działaniach na rzecz klimatu i środowiska. Kampanie będą również podkreślać wysokie standardy bezpieczeństwa unijnych produktów rolno-spożywczych, a także różnorodność i tradycyjną gamę produktów wspieranych przez unijne systemy jakości. Kampanie ukierunkowane na kraje spoza UE prowadzone są na rynkach o dużym potencjale wzrostu, takich jak Japonia, Korea Południowa, Kanada i Meksyk. 
 

Rola mięsa w diecie człowieka 


Rosnąca presja w mediach na redukowanie mięsa z diety, wskazuje na potrzebę intensywnych działań promujących ważną rolę mięsa w zrównoważonej diecie. Warto w tym kontekście przypomnieć, zapis który został umieszczony przez KE w strategii „Od pola do stołu”: „W odniesieniu do mięsa, przegląd ten powinien koncentrować się na tym, jak UE może wykorzystać swój program promocji w celu wsparcia najbardziej zrównoważonych, niskoemisyjnych metod produkcji zwierzęcej.”

Pytania hodowców o Plan Strategiczny


Już dziś widzimy, że KE projektując roczne programy prac idzie w tym kierunku. Warto zadać w tym momencie pytanie czy Krajowy Plan Strategiczny (KPS) wpisuje się w ten już teraz wyraźnie zarysowany trend i wesprze polską produkcje żywca? Czy wsparcie dla produkcji zwierzęcej zaprojektowane w KPS zachęci polskich rolników do stosowania przez producentów rolnych zrównoważonych, niskoemisyjnych metod produkcji żywca? Czy organizacje branżowe będą w stanie wykazać, że produkujemy w ten sposób odpowiednio duże wolumeny? Czy nie zostaniemy odcięci od unijnych środków z polityki promocji na wspieranie promocji polskiego mięsa? 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)