Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nadchodzi rolniczy handel detaliczny

Obrazek

Sejm powoli kończy pracę nad ustawą, która ma ułatwić sprzedaż przez rolników żywności wytworzonej w ich gospodarstwach. Chętni będą mogli liczyć na ulgę podatkową w wysokości 20 tys. zł rocznie. Głosowanie nad całością projektu jeszcze dzisiaj wieczorem.

15 listopada 2016, 10:02

Obecnie sprzedaż żywności wyprodukowanej we własnym gospodarstwie była regulowana w formie sprzedaży bezpośredniej, produkcji marginalnej, ograniczonej oraz lokalnej (tzw. MOL-e). Teraz rząd proponuje wprowadzić tzw. „rolniczy handel detaliczny”.

– Projekt ma za zadanie stworzenie lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom końcowym, żywności wyprodukowanej w gospodarstwie w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli – tłumaczyła w Sejmie wiceminister rolnictwa Ewa Lech.

Sprzedaż żywności przetworzonej

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa będzie również produkcja i przetwarzanie żywności, a więc, np. rozbiór, krojenie i mielenie mięsa, a także produkcja produktów mięsnych, mlecznych, rybnych, czy też produktów pochodzenia niezwierzęcego, takich jak np. dżemy, soki czy chleby.

– Zasada jest taka, że produkcja ma się odbywać własnymi siłami, metodami nieprzemysłowymi w gospodarstwie – mówiła w Sejmie wiceminister Lech.

Produkcja z ograniczeniami

Minister rolnictwa w rozporządzeniu określi potem limity ograniczające rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną.

Ulgi podatkowe

Ministerstwo rolnictwa proponuje wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania przychodów z rolniczego handlu detalicznego do kwoty 20 tys. rocznie. Po przekroczeniu tego limitu rolnik może wybrać opodatkowanie przychodów na podstawie 2% stawki podatku zryczałtowanego. Projektowane zwolnienie z podatku dochodowego stanowi pomoc de minimis.

Kontrole trzech inspekcji

Kontrola nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego będzie w rękach Inspekcji Weterynaryjnej, a produktów niezwierzęcych pozostanie w rękach Inspekcji Sanitarnej. Z kolei kontrolą jakości zajmie się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
W projekcie ustawy, w związku ze zgłaszanymi przez organizacje producentów rolnych wnioskami, proponuje się, aby sprzedaż mogła odbywać się we wszelkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu. A producenci rolni zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą mogli dokonywać uboju zwierząt w gospodarstwie rolnym. Ubój może być dokonywany wyłącznie w zatwierdzonych rzeźniach.

Nie tylko surowce z własnego gospodarstwa

Projektowana ustawa powinna umożliwiać producentom rolnym produkcję jak najszerszego asortymentu żywności, w tym produktów złożonych, takich jak np. gołąbki, naleśniki czy ciasta. Aby to ułatwić zaproponowano wprowadzenie rozwiązań pozwalających na nabywanie produktów spoza gospodarstwa, jednocześnie ograniczając ich ilość. I tak ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu musi stanowić co najmniej 50% produktu finalnego, z wyłączeniem wody.

Prognozowane efekty

Szacuje się, że zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu zmniejszy wpływy do budżetu państwa w kwocie 4 mln zł rocznie, przy założeniu, że 10 tys. gospodarstw rolnych będzie przerabiało produkty rolne i każde gospodarstwo rolne dokona sprzedaży tych produktów w kwocie 20 000 zł. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.   wk

Fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)