Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Naukowcy zalecają całkowite wycofanie płatności podstawowych z WPR! A co w zamian?

Obrazek

Niemieccy naukowcy zalecają stopniowe wycofywanie płatności podstawowych z I filaru WPR od 2028 roku. Co proponują w zamian?

Dominika Mulak23 maja 2023, 15:06
Dyskusja na temat reorientacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) nabiera tempa. W wydanym niedawno dokumencie dyrektorzy berlińskiego think tanku Agora Agrar, prof. Harald Grethe i dr Christine Chemnitz, opowiadają się za ambitną reformą WPR od 2028 roku, a mianowicie za stopniowym, ale ostatecznie całkowitym wycofaniem płatności podstawowych z I filaru WPR od 2028 roku. Równolegle należałoby stopniowo budować premie wynagradzające rolnikom usługi na rzecz dobra wspólnego.

Wskazane byłoby podążanie za obecnym modelem WPR, czyli wdrażanie zawartych w I filarze programów wspierających ekologię, przy jednoczesnym wykorzystaniu środków z II filaru. Przyszła WPR musi umożliwiać rolnikom "świadczenie społecznie pożądanych usług użyteczności publicznej w ramach ich działalności gospodarczej".

Niemcy powinny szukać sojuszników w Brukseli

Grethe i Chemnitz zalecają, aby niemiecki rząd lobbował na rzecz reformy WPR zgodnie z tymi wytycznymi na szczeblu UE na wczesnym etapie. Dzięki rozszerzeniu programów ekologicznych i dalszemu przesunięciu środków z pierwszego do drugiego filaru w obecnym okresie finansowania, Niemcy mogłyby zwiększyć wiarygodność swoich poglądów, a jednocześnie przygotować krajowe gospodarstwa rolne na daleko idące zmiany, z którymi mogą się zmierzyć od 2028 roku.

Ponadto Grethe uważa, że sensowne jest rozpoczęcie dyskusji na temat WPR po 2028 roku już teraz. Zwrócił uwagę serwisu informacyjnego Agra Europe, że wieloletnie ramy finansowe UE, które wyznaczą kierunek WPR, zostaną wynegocjowane już w 2025 roku. Ponadto pierwsze państwa członkowskie UE już pracują nad przyszłymi perspektywami WPR.

Rolnicy powinni otrzymywać pieniądze na rzecz wspólnego dobra - powód?

Naukowiec widzi kilka powodów, dla których warto wynagradzać rolników za usługi na rzecz dobra wspólnego zamiast obecnych płatności podstawowych. Z jednej strony usługi te są potrzebne do osiągnięcia celów w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Po drugie, rolnictwo nie może po prostu świadczyć tych usług, "musi także być w stanie na nich zarabiać". Wreszcie, WPR może być utrzymana tylko wtedy, gdy wykorzystanie funduszy publicznych jest uzasadnione ich wkładem w realizację celów społecznych. Tylko wyraźne ukierunkowanie na cele społeczne może zapewnić kontynuację unijnej polityki rolnej i jej finansowanie.

Konstantin Kockerols
Tłumaczenie: dm
Fot. Envato elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)