Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nie będzie konsolidacji inspekcji – brak realizacji elementu programu wyborczego

Obrazek

 

Ministerstwo rolnictwa ucina temat i zapowiada, że nie będzie konsolidacji inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość żywności. Obecnie takie działanie jest niecelowe i nie są prowadzone w tym zakresie żadne prace legislacyjne.

wk25 sierpnia 2022, 10:30

W odpowiedzi na pismo Małopolskiej Izby Rolniczej z lipca 2022 r. dotyczące konsolidacji instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności ministerstwo rolnictwa poinformowało, że obecnie nie toczą się prace legislacyjne w tym zakresie.

 - Przeprowadzenie reorganizacji służb kontroli żywności w Polsce stanowi duże wyzwanie organizacyjne. Ponadto, w toku podejmowanych dotąd prób takiej reorganizacji występowały istotne rozbieżności dotyczące zadań i organizacji przyszłej skonsolidowanej inspekcji, a różnice w tym zakresie były trudne do przezwyciężenia – napisał wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Efekt Ukrainy?

Zdaniem resortu rolnictwa aktualne warunki geopolityczne będące w szczególności skutkiem agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, których skutki znajdują także odzwierciedlenie w działalności instytucji państwowych, nie sprzyjają generowaniu niepewności i niestabilności, które w początkowym etapie wiązałyby się z przeprowadzaniem takiej konsolidacji.
- Reasumując, realizacja szeroko zakrojonego działania w postaci konsolidacji inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość żywności jest aktualnie niecelowa – podsumował wiceminister L. Kołakowski.

Program wyborczy PiS

Koncepcja połączenie wszystkich inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności była jednym z elementów programu wyborczego PiS. Resort rolnictwa pod kierownictwem Krzysztofa Jurgiela przygotował nawet stosowną ustawę, którą przyjął rząd. Ale projekt utknął w tzw. „sejmowej zamrażarce”.

NIK widzi potrzebę połączenia inspekcji

Potrzebę połączenia inspekcji bezpieczeństwa żywności widzi natomiast Najwyższa Izba Kontroli. W swoim raporcie NIK napisał, że w rozbudowanej strukturze organizacyjnej systemu kontroli bezpieczeństwa żywności występuje podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi inspekcjami, który opiera się na kilku kryteriach często wzajemnie się nakładających i nie zawsze w pełni czytelnych. Bierze w nim udział wiele instytucji takich jak: Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Roślin oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kontrole wykazały, m.in., że organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Sanitarnej nie przekazywały między sobą informacji o przypadkach nielegalnie prowadzonej działalności w zakresie produkcji artykułów żywnościowych. Stwierdzono też spory kompetencyjne pomiędzy obiema inspekcjami w zakresie sprawowania nadzoru nad produktami pochodzenia zwierzęcego.

wk
Fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)