Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nie będzie Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa? Prezydent nie podpisze nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, która miała m. in. wprowadzić zmiany w resorcie rolnictwa i włączyć w jego skład gospodarkę leśną i łowiecką. Prezydent nie podpisze tej ustawy i skierował w tej sprawie pismo do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Bartłomiej Czekała9 stycznia 2021, 18:21
W piśmie do Marszałek Sejmu Prezydent Duda argumentuje swoją decyzję wskazując na procedurę ustawodawczą wynikającą z Konstytucji i jej naruszenie w dotychczasowym procesie legislacyjnym.

„Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis. Przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Konieczne zmiany w 33 ustawach


W liście do Marszałek Sejmu Andrzej Duda wskazuje także na trudności legislacyjne związane z włączeniem do resortu rolnictwa  całego obszaru leśnictwa i łowiectwa

 „Biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo. Docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym kierować będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierujący obecnie trzema działami administracji rządowej:, tj. rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Wyłączenie leśnictwa i łowiectwa z kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska pociąga z sobą konieczność dokonania zmian w 33 ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach” – zauważa Prezydent w piśmie skierowanym do Kancelarii Sejmu.

Resort środowiska powinien nadal odpowiadać za leśnictwo i łowiectwo


Andrzej Duda zauważa też, że odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję. Jego zdaniem w czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Według Prezydenta RP chociażby z  tych względów, ta kwestia powinna być przedmiotem ponownej, szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony.

Bartłomiej Czekała
Źródło: KPRP
Fot. KPRP


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)