Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nie będzie zmian w uprawnieniach organizacji prozwierzęcych

Obrazek
Nie będzie zmian w przepisach dotyczących uprawień organizacji prozwierzęcych do odbierania zwierząt gospodarskich. W ministerstwie rolnictwa wycofano się z prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Czy to koniec pomysłów na ukrócenia działalności ekoterrorystów? 
wk6 lipca 2020, 12:25
O sprawie zmian w ustawie o ochronie zwierząt wspominał sam minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który proponował m.in. ograniczenie praw organizacji prozwierzęcych do wchodzenia na teren gospodarstw rolników i zabierania stamtąd zwierząt, które zdaniem aktywistów są utrzymywane w złych warunkach.

Pomysły te spotkały się z aprobatą organizacji rolniczych, które postulowały o wykreślenie z ustawy art. 7 ustęp 3, który upoważnia organizacje statutowo zajmujące się ochroną zwierząt do ich odbierania.

O stan prac legislacyjnych zapytała MRiRW posłanka Katarzyna Maria Piekarska szefowa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. W interpelacji poselskiej zadała następujące pytania: 

Czy w kierowanym przez Pana resorcie prowadzone są prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt?
Czy planowana jest zmiana art. 6 i art. 7 wyżej wspomnianej ustawy i w jakim zakresie?
Czy ministerstwo prowadzi aktywny dialog z organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt i czy uwagi tych organizacji brane są pod uwagę w procesie legislacyjnym?

Zaskakującej odpowiedzi udzielił wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński, który napisał, że „obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi prac nad zmianą ww. ustawy.” 

Co więcej nawet próby wpisania powyższych zmian do jednej ze specustaw dotyczących zwalczania epidemii koronawirusa też spaliły na panewce. „Zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 propozycja zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nie została uwzględniona i w związku z tym nie są prowadzone żadne dalsze prace nad tym projektem” – napisał wiceminister Sz. Giżyński. 

W praktyce oznacza to również, że nie są prowadzone żadne konsultacje publiczne dotyczące zmian w ustawie o ochronie zwierząt. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)