Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nieprawidłowości w Bielmleku? Wniosek trafił do prokuratury

Obrazek

Były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zwrócił się do prokuratury krajowej z wnioskiem o zajęcie się sprawą upadłości spółdzielni mleczarskiej Bielmlek, której prezesem był były wiceminister rolnictwa Tadeusz Romańczuk. Jego zdaniem w spółdzielni dochodziło do wielu nieprawidłowości.

wk25 marca 2021, 15:05

W upublicznionym piśmie do Bogdan Święczkowskiego prokuratora krajowego oraz pierwszego zastępy Prokuratora Generalnego, Krzysztof Jurgiel napisał, że sprawa upadłej spółdzielni mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim jest bardzo ważna dla podlaskich rolników.

- Do mojego biura poselskiego zgłaszają się rolnicy z informacjami wskazującymi na duże nieprawidłowości dotyczące wewnętrznych dokumentów Spółdzielni — list członków Spółdzielni oraz sposobu podejmowania uchwał, obecności na zgromadzeniu, co wpływa na ocenę ważności podjętych uchwał - pisze do prokuratury Krzysztof Jurgiel, który jednocześnie przypomniał, że przed sądem w Białymstoku toczy się postępowanie z pozwu członka spółdzielni o stwierdzenie nieważności uchwały zebrania o zmianie postanowień statutu spółdzielni określającej wartość udziału.


Kto jest członkiem spółdzielni?

Z tego powodu K. Jurgiel zwrócił się do prokuratora krajowego z wnioskiem o stwierdzenie rzeczywistej listy członków spółdzielni, gdyż ma to istotne znaczenie prawne przy ocenie ważności uchwal podjętych na walnych zgromadzeniach spółdzielni czy uchwał grup członkowskich oraz prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością syndyka wyznaczonego do likwidacji masy upadłości spółdzielni.

- W związku z ogłoszeniem upadłości w interesie wierzycieli, członków  spółdzielni jest jak najszybsza likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa – podsumowuje Krzysztof Jurgiel.


Rolnicy proszą o interwencję

Jeszcze w zeszłym roku, w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego rolnicy alarmowali, że zablokowano im możliwość odzyskania zaległych pieniędzy za dostarczone mleko a jednocześnie doszły ich sygnały, że do końca 2020 roku Zarządca Sądowy ma prawo zażądać od rolników dopłaty do wysokości zdeklarowanego udziału.

- Nie mamy prawa decydować o losie spółdzielni, nie zostaliśmy wykreśleni z listy członków spółdzielni a nie mamy możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji co do wyboru rady itp., jednak nasze pieniądze są spółdzielni bardzo potrzebne i w świetle prawa będą mogły być od nas wyrwane – napisali do Krzysztofa Jurgiela członkowie Biemleku z prośbą o interwencję. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)