Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

NIK skontrolował krajowe doradztwo rolnicze

Obrazek

Najwyższa Izba Kontroli Opublikowała raport z kontroli krajowego doradztwa rolniczego. NIK skontrolował resort rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 8 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

4 lipca 2014, 15:13

„Aż 80 proc. rolników, którzy zdecydowali się skorzystać z porad wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, jest usatysfakcjonowana ich poziomem i jakością – wynika z badania NIK. Jednak większość rolników nie korzysta z doradztwa. Często jako powód rezygnacji podają zbyt niską jakość oferty doradczej oraz niewystarczające przygotowanie merytoryczne kadry” – czytamy w raporcie. W związku z tym w zaleceniach pokontrolnych NIK wskazuje m. in. na przeprowadzenie standaryzacji działalności wojewódzkich ODR-ów tak, by w całym kraju spełniały one potrzeby różnych odbiorców.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika również, że zainteresowanie usługami doradczymi wśród rolników nie jest wysokie. Z danych ankietowych uzyskanych w trakcie kontroli od prawie 18 tys. rolników NIK dowiedział się, że ogólnie z usług doradczych  korzysta niecała połowa (47,8 proc.) z nich, a większość z nich (37,2 proc.) kieruje się po pomoc do wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Dwie trzecie z nich to właściciele mniejszych gospodarstw rolnych do 20 ha. Kontrola pokazała, że zasadniczo są oni usatysfakcjonowani poziomem i zakresem usług. W ankietach aż 80 proc. tej grupy ankietowanych chwali sobie jakość i poziom doradztwa. Najczęściej polegało ono na szkoleniach, konsultacjach, pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy unijnej i sporządzaniu planów rolnośrodowiskowych.

Badanie ankietowe pokazało również, że oferta ośrodków nie spełnia oczekiwań dużej grupy rolników.  64,4 proc. niezadowolonych jako powód rezygnacji i skierowania się do innego podmiotu podała w ankietach zbyt niską jakość oferowanego doradztwa, a prawie połowa (48,7 proc.) mówiła o nieodpowiednim zakresie  przedstawionej oferty. Spora grupa (12 proc.) zniechęcona została przez źle przygotowanych pracowników, których m.in. złe rady spowodowały konkretne szkody.  NIK zwraca uwagę, że niezbędne jest podniesienie kwalifikacji doradców WODR, np. z zakresu specjalistycznego doradztwa technologicznego.

Nie ulega wątpliwości, że głosy rolników wynikają z oceny ODR-ów pod kątem korzystania ze środków PROW 2007-2013. W tym zakresie państwowe doradztwo często ustępowało pola prywatnym firmom.

Raport NIK liczy 70 stron i jest dostępny w całości na stronie internetowej www.nik.gov.pl. bczWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)