Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

NIK zbada import zboża z Ukrainy i wzrost cen nawozów

Obrazek

Na wniosek samorządu rolniczego Najwyższa Izba Kontroli zajmie się sytuacją na rynku zbóż po otwarciu granic na ziarno z Ukrainy. Kontrolerzy sprawdzą m.in. czy ukraińskie zboża zostały w Polsce, czy pojechały tranzytem dalej. NIK zbada też czy wzrost cen gazu uzasadniał podwyżki cen nawozów, z jakimi mierzą się od wielu miesięcy rolnicy.

 

wk23 września 2022, 15:49

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co dzieje się z ukraińskim zbożem w Polsce?
  • Dlaczego opłacalność produkcji roślinnej spada
  • Co się dzieje na rynku nawozów?
  • Decyzja NIK

Co dzieje się z ukraińskim zbożem?

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, z pismem w sprawie spadku cen zbóż proponowanych polskim rolnikom po wprowadzeniu przez Komisję Europejską odstępstwa pozwalającego na swobodny przywóz do Unii Europejskiej zboża z Ukrainy.

Samorząd rolniczy zwrócił się o skontrolowanie przez NIK następujących kwestii:

„Rozumiemy trudną sytuację rolników ukraińskich ale pomoc dla tych producentów nie może odbywać się kosztem polskich rolników, którzy z powodu niskich cen i braku możliwości sprzedaży zapasów mogą być zagrożeni upadkiem gospodarstw, tym bardziej, że wkrótce będą żniwa” – napisał Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Spada opłacalność produkcji roślinnej

Także zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej podziela obawy producentów zbóż, kukurydzy i rzepaku co do negatywnego wpływu importu surowców żywnościowych na rynek polski. W ostatnim roku na skutek wzrostu cen nawozów nastąpił wyraźny spadek opłacalności produkcji roślinnej. Sytuację dodatkowo komplikuje import tanich zbóż, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy.
Lubelscy rolnicy chcą więc dowiedzieć się jak jest skala importu z Ukrainy oraz poznać listę podmiotów gospodarczych importujących te surowce na terytorium Polski. Zdaniem LIR pozyskanie tych danych pozwoli na określenie skali zagrożenia oraz podjęcia stosownych kroków w przyszłości.

Co się dzieje na rynku nawozów?

Kolejny wniosek samorządu rolniczego dotyczy sytuacji na rynku nawozów. KRIR chce wiedzieć czy rzeczywiście wzrost cen nawozów był proporcjonalny do wzrostu kosztów produkcji, a szczególnie do kosztów gazu.

„Gwałtowne wzrosty cen nawozów zburzyły plany rolników dotyczące nawożenia, co może w konsekwencji doprowadzić do obniżenia plonów, zmniejszenia bezpieczeństwa żywnościowego i wzrostu cen żywności” argumentował W. Szmulewicz. 

Będą kontrole NIK!

Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, że jest zainteresowana zgłoszonymi tematami i będą one przedmiotem kontroli.
„Dostrzegając wagę podniesionej problematyki, a także jej istotność w kontekście społeczno-gospodarczym, chcemy zapewnić, że przedłożone przez Pana Prezesa wnioski zostały potraktowane z należytą starannością. NIK będzie na bieżąco uwzględniać ww. problematykę w prowadzonych analizach i podejmować ewentualne działania kontrolne w ramach posiadanych kompetencji” – Marzena Rajczewska z Departamentu Strategii NIK.

wk
fot. EnvatoElements



Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)