Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowa ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej: ubój bydła do 12 miesiąca życia na użytek własny?

Obrazek
Rząd planuje zezwolić na ubój bydła do 12 miesiąca życia na potrzeby własne. Do konsultacji została przesłana kompleksowa zmiana przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej. 
wk27 maja 2021, 15:46
Do konsultacji został wysłany projekt ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementowanie przepisów unijnych rozporządzenia 2017/625 Parlamentu i Rady dotyczących kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Ministerstwo rolnictwa proponuje w nowelizacji szereg zmian dostosowujących polskie przepisy do unijnych. Jednocześnie projektowana ustawa zmienia także przepisy dotyczące produkcji mięsa na użytek własny. 

Bydło do 12 miesiąca na użytek własny 


Projekt zezwala na dokonywanie w gospodarstwach uboju bydła w wieku od 6 do 12 miesięcy w celu pozyskania mięsa na użytek własny. Aktualnie w przypadku bydła w wieku do 12 miesiąca życia pochodzącego z Polski nie ma tkanek, które uznawane byłyby za materiał szczególnego ryzyka. Dlatego zdaniem resortu rolnictwa zmiana ta nie niesie zagrożenia i problemów, jakie mogłyby wynikać z obowiązku właściwego zagospodarowania tkanek, które uznaje się za materiał szczególnego ryzyka oraz co do zasady nie jest konieczne wykonywanie badań laboratoryjnych w kierunku BSE. 
Tym samym tusza pozyskana z takiego zwierzęcia będzie mogła zostać poddana rozbiorowi niezwłocznie po dokonaniu uboju, natomiast osoba pozyskując mięso na własne potrzeby będzie zwolniona z kosztów takiego badania. Ponadto, uśmiercanie bydła w wieku do 12. miesiąca życia w warunkach domowych stwarza mniejsze ryzyko dla bezpieczeństwa wykonującego tego rodzaju czynność przyuczonego ubojowca, niż uśmiercanie bydła starszego, a w szczególności samców tego gatunku. 

Dodatkowo, prawdopodobieństwo zagospodarowania mięsa od bydła w takim wieku przez rolnika we własnym zakresie jest wyższe niż mięsa pochodzącego ze sztuk starszych, gdzie można byłoby się spodziewać potencjalnych prób wprowadzenia jego nadmiaru na rynek, w sposób sprzeczny z przepisami prawa żywnościowego. 
Zmiana przepisów będzie dotyczyć potencjalnie 332 114 gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą bydła. 

Jak to działa w innych krajach?

W zakresie pozyskiwania mięsa z bydła na własne potrzeby rolnika Węgry wprowadziły możliwość uboju bydła do 30 miesiąca życia, Portugalia do 12 miesiąca życia, Czechy do 24 miesiąca życia, Dania nawet powyżej 72 miesiąca życia. Natomiast zakaz uboju bydła na użytek własny wprowadzono np. we Francji i w Słowenii.
wk



Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)