Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowy Plan Strategiczny w czerwcu

Obrazek

Pod koniec czerwca ministerstwo rolnictwa przedstawi kolejną, bardziej szczegółową wersję Planu Strategicznego, który będzie wdrażał Wspólną Politykę Rolnej w Polsce od 2023 r. Jedno na pewno się nie zmieni. Priorytetem będzie ochrona środowiska oraz klimatu.

wk24 maja 2021, 14:55

Sejmowa podkomisja do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej poprosiła resort rolnictwa o informacje na temat stanu przygotowania Krajowych Planów Strategicznych dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Z informacji przedstawionych przez resort rolnictwa wynika, że konieczność opracowania Planu Strategicznego wynika ze zmiany koncepcji wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, którą zaproponowała Komisja Europejska w ramach reformy. W Planach Strategicznych zostaną określone nie tylko przyszłe interwencje, ale zaplanowane zostaną precyzyjnie wyniki i efekty jakie będą miały osiągnąć te interwencje.

– Co prawda państwa członkowskie mają swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, ale ta elastyczność jest ograniczono wynikającą z przepisów unijnych koniecznością silnego skoncentrowania się na kwestiach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałania zmianą klimatu – powiedziała w Sejmie wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.
   
Dokument, który zostanie przedstawiony w czerwcu będzie zawierał nowe elementy:

  • proponowane alokacje finansowe w podziale na poszczególne interwencje,
  • odniesienia się do strategii „Od pola do stołu” oraz strategii „Bioróżnorodności”, 
  • aktualizacje diagnoz i ocen rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • wyniki konsultacji społecznych.


- Tempo prac nad kolejną wersją Planu Strategicznego jest uzależnione od tempa prac nad projektowanymi wciąż przepisami na poziomie unijnym. To oznacza pewną niepewność prawną w odniesieniu do przygotowywanych w Planie rozwiązań – wyjaśniła Anna Gembicka.
Pełna wersja Planu Strategicznego zostanie w wakacje poddana kolejnym konsultacją publiczne. Jeżeli nie będzie poślizgu w negocjacjach nad reformą WPR to w grudniu Polska przekaże dokument do akceptacji Komisji Europejskiej.


Co z wyrównaniem dopłat?

Podczas posiedzenia podkomisji padło także pytanie dotyczące wyrównania dopłat bezpośrednich. - Jeżeli chodzi o wyrównanie dopłat to pracujemy nad tym przygotowując kolejną odsłonę Planu Strategicznego, który powinien się ukazać pod koniec czerwca. To pokaże też bardziej konkretne propozycje. Przypomnę tylko, że Plan Strategiczny był bardzo szeroko konsultowany i wpłynęło bardzo dużo uwag. My te uwagi staramy się uwzględnić także w przygotowaniu tego systemu dopłat i kwestii wyrównywania dopłat. To jest system naczyń połączonych i w związku z przesuwaniem tych środków z filara drugiego do pierwszego. Chciałam podkreślić, że środki przesuwane z drugiego filara będą uzupełniane przez środki krajowe. Oprócz tego można powiedzieć, że one zostaną uzupełnione przez środki z Krajowego Planu Odbudowy. Tam na wsparci dla obszarów wiejskich, na wsparcie tych inwestycji, które są ważne dla samorządów – odpowiedziała wiceminister A. Gembicka.


Będzie kumulacja rezerwy?

Jedną z kwestii, które trzeba będzie rozstrzygnąć podczas zaczynających się we wtorek trójstronnych negocjacji nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej będzie sprawa tzw. rezerwy kryzysowej. W grę wchodzi kwota 400 mln euro rocznie. - Ta kwota nie byłaby kumulowana a gdyby była niewykorzystana w danym roku to w następnym roku, propozycja jest taka, aby została zwrócono do rolników, którym pomniejszono płatności bezpośrednie w związku z dyscypliną finansową. Pamiętajmy, że ta rezerwa jest tworzona ze zmniejszonych płatności bezpośrednich. Stanowisko Parlamentu Europejskiego jest takie, żeby 400 mln euro rocznie przeznaczać na tą rezerwę, ale nie zwracać jej rolnikom tylko ją kumulować - powiedziała Anna Czyżkowska z ministerstwa rolnictwa. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)