Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowy podatek od nabycia ziemi

Obrazek

Do końca 2015 roku czynności cywilnoprawne (m.in. sprzedaż, dożywocie, zniesienie  współwłasności) były zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecnie to zwolnienie jest bardzo mocno zawężone i dodatkowo obwarowane.

dr Piotr Łuczak21 lutego 2016, 18:42

Warunkiem zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przy transakcji sprzedaży gruntów rolnych jest obowiązek 5-letniego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę, licząc od dnia zakupu gruntów lub gospodarstwa ze zwolnieniem pcc. Nie ma jeszcze praktyki i orzecznictwa w tym zakresie, jednak należy się spodziewać, że pojawią się z czasem duże wątpliwości co do zachowania prawa do zwolnienia z pcc w przypadkach szczególnych, np. przy przekazaniu gospodarstwa następcy lub przy sprzedaży gospodarstw przed upływem 5 lat. Na razie nie ma mowy w ustawie  o przenoszeniu prawa do zwolnienia na następcę prawnego.

Od pcc zwalnia się z też:

  • sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Warunek: ma być utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a jego powierzchnia wyniesie min. 11 ha i maks. 300 ha;
  • gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę co najmniej przez 5 lat od dnia nabycia.

Uwaga: Zwolnienie powyższe stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Można więc rozważyć następujące przypadki. Jeśli rolnik kupuje ziemię i PO TRANSAKCJI kupna-sprzedaży:

  • gospodarstwa ma poniżej 11 ha i powyżej 300 ha  – rolnik płaci 2% pcc;
  • wielkość gospodarstwa mieści się w limicie powierzchni 11–300 ha, wówczas korzysta się ze zwolnienia warunkowego z pcc.

Z płatnością pcc wiąże się też VAT. Uwarunkowania pcc w przypadku podatku dochodowego i VAT omawiamy szeroko w najnowszym, marcowym „top agar Polska”. Zapraszamy do lektury.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)