Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

O szkodach łowieckich w Lublinie

Obrazek

W Lublinie podczas targów Agro-Park, zaprosiliśmy naszych prenumeratorów na seminarium poświęcone omówieniu nowości legislacyjnych w zakresie Prawa łowieckiego.

dr Piotr Łuczak8 marca 2015, 13:43

Spotkanie poprowadzili Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej oraz dr Piotr Łuczak z redakcji „top agrar Polska”. Oto niektóre z poruszonych tematów:

 • Od kilku lat gwałtownie rośnie populacja zwierząt dzikich, co ma swoją przyczynę głównie w anomaliach pogodowych w wymiarze długookresowym, ale też ma swoje źródło w prowadzonej gospodarce łowieckiej. Baza żywieniowa tej rosnącej  populacji to głównie grunty rolne, ponieważ naturalne siedliska leśne są już przeciążone i w coraz większym stopniu niszczone przez dzikie zwierzęta. Nie mogąc wyżywić się w lasach, zwierzęta wychodzą na pola.
 • Gwałtowny wzrost populacji zwierząt dzikich i równie gwałtowne zmiany sytuacji ekonomicznej naszego rolnictwa stanowią wręcz zagrożenie dla bytu ekonomicznego wielu rolników, ale też kół łowieckich, które nie udźwigną samodzielnie rosnącego ciężaru finansowego odszkodowań.
 • Potocznie posługujemy się pojęciem „szkody łowieckie”, co jednak  nie oddaje całej istoty problemu, a właściwie jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Zwierząt łownych mamy sto kilkadziesiąt gatunków, jednak tylko 5 z nich (łoś, sarna, jeleń, daniel i dzik) wyrządza „szkody łowieckie”, za które odpowiadają koła łowieckie na podstawie Prawa Łowieckiego. Następne 5 gatunków zwierząt prawem chronionych (wilk, żubr, ryś, bóbr, niedźwiedź) wyrządza szkody, za które odpowiada wojewoda, na podstawie Prawa Ochrony Przyrody. Za szkody wyrządzone rolnikom przez pozostałe gatunki zwierząt faktycznie nie odpowiada nikt.
 • W dużym uproszczeniu cały problem szkód można sprowadzić do odpowiedzi na pytanie: czy w obowiązującym systemie prawnym są respektowane konstytucyjne prawa właściciela (posiadacza) nieruchomości do godziwego odszkodowania za wyrządzone szkody. Odpowiedź brzmi – nie. Zmiany są konieczne, co podniósł także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2014 roku, nie tylko w ustawie Prawo Łowieckie, ale w całym systemie prawa związanego z gospodarowaniem zasobami przyrody. Jednak kluczem do zmian systemowych jest wskazanie na nowo odpowiedzialnego lub kilku odpowiedzialnych) za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, przy założeniu, że utrzymana zostanie doktryna własności wszystkich dzikich zwierząt w rękach Skarbu Państwa.
 • Ułomność obecnych rozwiązań prawnych w zakresie szkód łowieckich została potwierdzona sytuacją na obszarach objętych ASF, gdzie praktycznie rolnicy pozostali osamotnieni wobec niemocy administracji odpowiedzialnej za gospodarkę łowiecką.

Dla uczestników naszego seminarium przygotowaliśmy dodruk znanej już naszym prenumeratorom broszury poświęconej szkodom łowieckim. Osoby zainteresowane jej otrzymaniem prosimy o zgłaszanie się na stoiska „top agrar Polska”, towarzyszące imprezom rolniczym. Dla naszych prenumeratorów są one dostępne gratis.1 z 1
W Lublinie podczas targów Agro-Park, zaprosiliśmy naszych prenumeratorów na seminarium poświęcone omówieniu nowości legislacyjnych w zakresie Prawa łowieckiego.

W Lublinie podczas targów Agro-Park, zaprosiliśmy naszych prenumeratorów na seminarium poświęcone omówieniu nowości legislacyjnych w zakresie Prawa łowieckiego.

Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)