Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Obciąć rolnikom dopłaty? COPA/COGECA mówi: NIE!

Obrazek

Unijna organizacja lobbystyczna COPA/COGECA protestuje przeciwko planowanym cięciom w budżecie na Wspólną Polityką Rolną po 2020 roku. W przeciwnym wypadku produkcja wysokiej jakości żywności, cele środowiskowe, konkurencyjność, wzrost i zatrudnienie będą zagrożone. 

23 czerwca 2017, 11:26

Unijne organizacji rolnicze skupione w COPA/COGECA omówiły temat przyszłego budżetu na WPR z Guntherem Oettingerem, komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich w Brukseli. Podczas spotkania położono nacisk na konieczność utrzymania aktualnego poziomu wydatków na rolnictwo.

Organizacje COPA i COGECA zdecydowanie odrzucają wszelkie propozycje obcięcia wydatków na Wspólną Politykę Rolną w budżecie UE w przyszłości. Dochody rolników już wynoszą jedynie 40% średnich zarobków w UE, a w ciągu ostatnich czterech lat spadły o 20%. A przecież to rolnicy są odpowiedzialni nie tylko za codzienną produkcję wysokiej jakości bezpiecznej żywności spełniającej surowe normy produkcji i dobrostanu lecz również stanowią cześć rozwiązania problemu jakim są zmiany klimatu. Są również centrum obszarów wiejskich, zapewniając wzrost i miejsca pracy na obszarach, gdzie często brakuje alternatyw dla tej formy zatrudnienia. Jest to jeden z najważniejszych priorytetów Komisji Junckera – powiedział przewodniczący COPA Martin Merrild.

Nowe priorytety Brukseli

W wypowiedziach komisarza Oettingera pojawiły się niepokojące elementy. Zwrócił on bowiem uwagę na poważne wyzwania przed jakimi staje Unia Europejską. Przypomniał, że Brexit doprowadzi do utraty części budżetu UE. Ponadto pojawiły się nowe priorytety jak: uchodźcy, migracja, bezpieczeństwo czy walka z terroryzmem. Na szczęście Gunther Oettinger powiedział również, że sektor rolny nie może paść ofiarą tej sytuacji i powiedział, że liczy na znalezienie konstruktywnego rozwiązania.

– Apeluje do organizacji rolniczych i spółdzielczych o aktywny, zdecydowany i konstruktywny udział w debacie i o nawiązanie dialogu z ministrami – mówił Oettinger.

Przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson dodał, że wspólna polityka rolna w największym stopniu przyczynia się do osiągnięcia większości celów zrównoważonego rozwoju w UE. 

– Działania te stanowią jedynie 1% publicznych wydatków UE, jest to więc świetna inwestycja. Liczba ludności na świecie ma się zwiększyć, a sektor rolny zmaga się z poważnymi problemami. Naprawdę nie jest to odpowiedni moment, by obciąć wydatki i zagrozić różnorakim korzyściom jakie przynosi rolnictwo – powiedział Thomas Magnusson.

Stan gry

Tzw. konkluzje z konsultacji nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej Bruksela opublikuje pod koniec roku. Będzie to komunikat dla wszystkich państw członkowskich. Najprawdopodobniej będzie on zawierał alternatywne scenariusze kształtu przyszłej unijnej polityki rolnej. Jego publikacja zapoczątkuje formalny proces jej uzgadniania. Dopiero na początku 2018 r. Bruksela przedstawi konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych.    wk

Fot. ŁuczakWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)