Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Obowiązek płodozmianu i ugorowania zawieszony. Copa-Cogeca: „decyzja dobra, ale niewystarczająca”

Obrazek

Decyzja dobra, ale niewystarczająca – tak Copa-Cogeca ocenia wprowadzenie przez Komisję Europejską czasowych odstępstw od zasad warunkowości Wspólnej Polityki Rolnej. Zdaniem unijnego lobby farmerów Bruksela powinna teraz jak najszybciej przyjąć krajowe plany strategiczne. 

wk28 lipca 2022, 12:47

Czego obawia się Copa-Cogeca?

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji Europejskiej zapewniający pewne odstępstwa od zasad warunkowości w ramach WPR. Jednak poddaje w wątpliwość skuteczność takich działań w łagodzeniu niedoborów żywności i zakłóceń w handlu międzynarodowym spowodowanych przez wojnę w Ukrainę.

– Doceniamy chęć zapewnienia odstępstw przez Komisję, jednak niefortunnym jest, że nie biorą one pod uwagę obecnej sytuacji rynkowej oraz nie stanowią wystarczającej zachęty, aby rolnicy produkowali więcej zbóż i roślin oleistych w celu złagodzenia niedoborów wywołanych przez wojnę w Ukrainie – dodał Ramon Amengol przewodniczący Cogeca.

Jakie zmiany wprowadziła Bruksela?

Przypomnijmy, że Bruksela zawiesiła na 2023 rok normę GAEC 7, która przewiduje w ramach zasad płodozmianu prowadzenie co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90% gruntów ornych. Zasady te obowiązują gospodarstwa powyżej 10 ha.

A także normę GAEC 8, która zakłada, że co najmniej 4 % gruntów ornych na poziomie gospodarstwa przeznaczonych będzie np. na ugory. Ale nie będzie to dotyczyło sadzenia roślin, które są zwykle wykorzystywane do karmienia zwierząt czyli kukurydzy i soi.

– Fundamentalne znaczenie ma, aby europejscy rolnicy mogli zwiększyć produkcję i w ten sposób przyczynić się do łagodzenia presji na bezpieczeństwo żywnościowe, która jest spowodowana wojną w Ukrainie. Jednakże ograniczenia nałożone na uprawę kukurydzy czy soi na gruntach ugorowanych nie mają sensu. Ponadto obawiam się, że wdrożenie tych odstępstw może stać się zbyt skomplikowane, co zniechęci rolników do ich wykorzystania – stwierdziła Christiane Lambert przewodnicząca Copa.


Teraz czas na krajowe plany strategiczne!

Copa-Cogeca doceniła, że rolnicy mają teraz pewność co do zasad, które mają obowiązywać od przyszłego roku. Ale jednocześnie Copa i Cogeca oczekują, że Komisja Europejska bez większych opóźnień przyjmie krajowe plany strategiczne WPR. Dzięki temu proces budowy przyszłej unijnej polityki rolnej zostanie ukończony tak, aby sektor mógł poczynić niezbędne przygotowania.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)