Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Obowiązek zapłaty korekty ciąży na nabywcy

Obrazek

Czy spóźnienie z deklaracją VAT może skutkować sankcjami dla gospodarstwa i następcy? Nasz Czytelnik pyta: „Przekazaliśmy gospodarstwo synowi, który do tej pory nie był rolnikiem. Dwa tygodnie później syn złożył deklarację VAT-R i od 1 maja br. stał się podatnikiem czynnym. Czy to opóźnienie nie spowoduje, że będziemy potraktowani przez US jako podatnicy zaprzestający wykonywania działalności gospodarczej?”

dr Piotr Łuczak15 maja 2016, 09:52

Zakładamy, że doszło do przekazania całego gospodarstwa, jako zorganizowanej całości, a taka transakcja jest całkowicie poza opodatkowaniem VAT, na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy. Pozostaje więc problem ewentualnych obowiązków darczyńców i nabywcy gospodarstwa.

Z formalnego punktu widzenia – zaznacza Roman Włodarz, nasz podatkowy ekspert – w omawianym przypadku doszło do przekazania gospodarstwa czynnego podatnika VAT rolnikowi ryczałtowemu, ponieważ w momencie przekazania gospodarstwa nabywca nie był czynnym podatnikiem VAT i nie złożył deklaracji VAT-R.

W takich przypadkach ma zastosowanie art. 91 ust. 7 Ustawy, który nakazuje dokonać korekty VAT za środki trwałe, przekazane nabywcy gospodarstwa, w stosunku do których przysługiwało prawo odliczenia VAT. Obowiązek zapłaty korekty ciąży w takim przypadku na nabywcy gospodarstwa, a nie na darczyńcy. Jedynym obowiązkiem darczyńcy będzie niezwłoczne złożenie do US deklaracji VAT-Z. Jeśli nabywca „od razu” jest czynnym podatnikiem VAT, nie powstaje obowiązek korekty VAT, ponieważ czynności opodatkowane są kontynuowane. Jednak w omawianym przypadku fiskus może uznać, że nie doszło do owej kontynuacji, ponieważ przez co najmniej kilkanaście dni  nabywca miał status rolnika ryczałtowego, a więc jednak powstał obowiązek korekty.

Podatnik czynny zobowiązany jest złożyć zgłoszenie w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, w tym przypadku w dniu przekazania gospodarstwa. Jeśli takiego zgłoszenia nie złożył, a ponadto wystawiał faktury VAT, nie będąc już posiadaczem towarów, naraża się na odpowiedzialność karno-skarbową. Ponieważ ewentualna zapłata korekty będzie „wisieć” nad nabywcą przez 5 letni okres przedawnienia, należy wystąpić w tej sprawie o interpretację indywidualną do fiskusa.

Fot. Sierszeńska

WIęcej o VAT w rolnctwie przeczytasz w specjalnym dodatku "top agroszef Premium"
Kliknij i zaprenumeruj!

 Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)