Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Obrót ziemią ANR wciąż odroczony

Obrazek

W styczniu pojawił się projekt nowej ustawy: o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wszystko wskazuje na to, że będzie to obecnie wiodący akt prawny dotyczący ziemi rolnej w Polsce.

dr Piotr Łuczak21 lutego 2016, 18:15

Na grudniowym głosowaniu w Sejmie uchwalono krótką ustawę, która odracza wejście w życie podpisanej już przez prezydenta A. Dudę, a uchwalonej jeszcze za koalicji PO–PSL nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Teraz okazuje się, że wejście w życie tej ustawy odroczone jest do 1 maja 2016 r. Do końca kwietnia br. można zatem realizować kupno-sprzedaż ziemi na dotychczasowych zasadach, bez opowiadania się w ANR ze swych transakcji. Teoretycznie dotyczy to także obrotu ziemią z ZWRSP, również z pierwszeństwa nabycia, przysługującego dzierżawcom, którzy kończą dotychczasowe umowy dzierżawy i chcieliby nabyć grunty agencyjne na własność.

Osobną jednak kwestią jest jednak to, że ANR wstrzymała całkowicie sprzedaż ziemi. Możliwa jest jedynie jej dzierżawa. Odstępstwo od tej reguły dotyczy m.in. dzierżawców, którzy mają prawo wykupu gruntów, jeśli zgodzili się wcześniej na 30% wyłączenia.
Nowy akt wprowadza szereg rozwiązań, mających na celu upewnienie się, że ziemia agencyjna pozostanie do dyspozycji rolników. Przewiduje się w nim zakaz całkowitej sprzedaży nieruchomości albo ich części wchodzących w skład ZWRSP przez 5 lat od daty wejścia w życie ustawy, czyli od 1 maja 2016 r. do końca kwietnia 2021 r.

Wstrzymanie sprzedaży NIE będzie dotyczyć:

  • nieruchomości do 1 ha;
  • nieruchomości, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego itp. przeznaczone będą na cele publiczne;
  • domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z gruntami i ogródków przydomowych.

Szerzej o skutkach projektów ustawy w najnowszym, marcowym „top agrar Polska”.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)