Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Odpowiedzialność majątkowa zarządu kółka rolniczego

Obrazek

Pytanie: Czy zarząd kółka rolniczego za jego zobowiązania może odpowiadać swoim majątkiem?

adw. Mikołaj Pomin8 czerwca 2020, 09:34
Odpowiedź: Kółka rolnicze działają w szczególności na podstawie przepisów ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. DzU z 2019 r., poz. 491). Co do zasady, kółka odpowiadają za swoje zobowiązania swoim własnym majątkiem i odpowiedzialność ta nie przechodzi na majątek członków zarządu, czyli osób nim zarządzających.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Przede wszystkim wymienić należy odpowiedzialność osób zarządzających kółkiem (dotyczy to również spółek, spółdzielni itp.) za zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Do zobowiązań tych należą, m.in. podatki, składki na ubezpieczenie społeczne podlegające przepisom ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

Ordynacja podatkowa, jak również ustawy dotyczące poszczególnych podatków, pozwalają organom podatkowym dochodzić od członków zarządu osób prawnych (w tym kółek rolniczych) solidarnej odpowiedzialności za te zobowiązania. W praktyce oznacza to, że w przypadku niewypłacalności kółka rolniczego, egzekucja może zostać skierowana do majątków osobistych zarządu kółka. Poza zobowiązaniami wobec Skarbu Państwa, członkowie zarządu mogą odpowiadać również wobec samego kółka, jeśli swym działaniem lub zaniechaniem narazili je na szkodę. Wreszcie, mogą oni odpowiadać solidarnie z kółkiem za zobowiązania wobec osób trzecich, jeżeli działając w imieniu i na rzecz kółka spowodowali u osoby trzeciej szkodę.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)