Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Odwołanie przy szacowaniu szkód w uprawach

Obrazek

W zeszłym roku na wiosnę wymarzła mi część rzepaku. Po oględzinach ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na zbyt niski zakres szkód. Czy warto się od tej decyzji odwoływać?

adw. Mikołaj Pomin3 czerwca 2020, 07:00
Zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określają nie tylko przepisy Kodeksu cywilnego, ale przede wszystkim ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.). Tam należy szukać zasad i terminów zgłaszania szkód, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela czy zasad wypłaty odszkodowania. Zalecić należy zatem w pierwszej kolejności zapoznanie się z ogólnymi warunkami, by ustalić czy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ograniczona jest poniżej określonej procentowo powierzchni dotkniętej szkodą. Jeżeli takie wyłączenie znajduje się w o.w.u. i stwierdzona szkoda rzeczywiście nie przekracza ustalonego procentu, dalsze odwoływanie się nie ma sensu.

O ile jednak istnieją wątpliwości w tym zakresie, odwołanie do zakładu ubezpieczeń należy złożyć. Warto jednak zastanowić się nad dalszymi krokami w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania. Odmowne załatwienie odwołania oznacza, że pozostaje już tylko droga sądowa. Ta wiąże się jednak z kosztami. Po pierwsze, opłata sądowa, bez której sąd nie rozpozna sprawy, wynosi 5 % dochodzonego odszkodowania. Po drugie, w skomplikowanych sprawach warto zaangażować adwokata, którego wynagrodzenie jest negocjowane indywidualnie. Wreszcie, w sprawie konieczny jest udział biegłego wyliczającego szkodę, a zaliczkę na poczet jego wynagrodzenie musi uiścić powód (ten, który domaga się odszkodowania). W razie przegranej wszystkie te należności przepadają, a dodatkowo sąd może nałożyć na  powoda obowiązek pokrycia kosztów pełnomocnika zakładu ubezpieczeń.

W sumie koszty mogą wynieść nawet kilka tysięcy. W sprawach wątpliwych warto zatem najpierw prywatnie zlecić rzeczoznawcy ocenę zakresu szkód, by na tej podstawie podjąć decyzję, co do ewentualnego wytaczania procesu.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)