Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ograniczone wsparcie dla sadowników

Obrazek

Od dzisiaj sadownicy, którzy ponieśli straty związane z rosyjskim embargiem, mogą składać w ARiMR wnioski o skorzystanie z unijnego mechanizmu tzw. wycofania owoców. Polska w tym roku może objąć tym działaniem 78 tys. ton owoców. Zdaniem sadowników to tak mało, że zbieranie wniosków może skończyć jeszcze dzisiaj.

wk19 stycznia 2018, 11:24
Pierwsza podstawowa zmiana w porównaniu z latami poprzednimi polega na tym, że nie ma już Agencji Rynku Rolnego, więc wnioski zainteresowani składają w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą robić od dzisiaj do 30 czerwca. Powiadomienia złożone przed 19 stycznia nie będą rozpatrywane.

Kropla w morzu potrzeb


Druga zmiana to wielkość limitów przyznanych krajowym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz producentom indywidualnym, którzy będą mogli skorzystać z tzw. mechanizmu wycofania. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Polska może przekazać wsparcie finansowe w stosunku do:
  • 77 565 ton jabłek i gruszek;
  • 510 ton brzoskwiń;
  • 425 ton śliwek.

Wycofywane z rynku owoce będzie można przeznaczyć do bezpłatnej dystrybucji lub na inne cele, np. pasze dla zwierząt lub spalenie w biogazowni. Wszystkie muszą spełniać wymagania jakości handlowej. Rząd liczy, że ograniczenie podaży tych produktów na rynku krajowym doprowadzi do stabilizacji rynkowej i poprawi ceny oferowane rolnikom.

Sadownicy zwracają jednak uwagę, że zaproponowane limity wycofania są znacznie mniejsze niż w latach poprzednich. A to oznacza, że nabór wniosków może trwać… tylko jeden dzień, gdyż tak szybko skończy się przyznana polskim sadownikom pula owoców do wycofania.  

Dodatkowe ograniczenia


Chętnych jest bardzo dużo, a muszą się jeszcze liczyć z dodatkowymi ograniczeniami. Zgodnie z przepisami rozporządzenia można bowiem wnioskować o nie więcej niż:
  • 20 000 ton – w przypadku organizacji producentów owoców i warzyw;
  • 200 ton – w przypadku producenta owoców i warzyw niebędącego członkiem 
organizacji producentów.

W zgłoszeniach do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sadownicy muszą również uwzględnić ewentualne straty jakie ponieśli w wyniku złej pogody. 
„W przypadku, gdy producent owoców składający Powiadomienie, na zgłoszonej w Powiadomieniu działce i dla danego produktu, poniósł stratę/szkodę w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, to ilość produktu zgłoszona w Powiadomieniu powinna uwzględniać tę stratę/szkodę, co oznacza, że pomimo jej poniesienia producent mógł wyprodukować z danej działki zgłoszoną w Powiadomieniu ilość danego produktu” – informuje beneficjentów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)