Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Otrzymasz więcej do hektara! Stawki płatności do upraw ekologicznych na 2021 r.

Od 15 marca br. wejdzie w życie rozporządzenie dot. rolnictwa ekologicznego, uwzględniające stawki i warunki przyznawania pomocy. Jego założenia wpisują się w ramy okresu przejściowego i nadchodzących zmian związanych z nową WPR. Zobacz, którzy producenci dostaną najwięcej!

Dorota Kolasińska11 marca 2021, 13:28
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wprowadzono nowe stawki płatności i skrócono okres prowadzenia danej uprawy. 

Na początku grudnia do konsultacji trafił projekt ministra rolnictwa dotyczący zmian w rozporządzeniu, zakładał wzrost stawek oraz skrócenie długości realizacji zobowiązań ekologicznych podejmowanych w okresie przejściowym z 5 do 3 lat. 

– W przypadku zobowiązania ekologicznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. płatność ekologiczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 3-letnie zobowiązanie ekologiczne – czytamy w rozporządzeniu. 
W założeniach projektu stawki płatności miały wzrosnąć średnio o 27%. Warto pamiętać, że rolnik powinien posiadać plan działalności ekologicznej, jeśli takowego nie będzie prowadzić otrzyma jedynie 60% płatności. 

W rozporządzeniu zmieniają się zasady dot. upraw pomidorów ekologicznych. Jeżeli beneficjent chce skorzystać z płatności nie może korzystać z materiału siewnego, a jedynie sadzonek, a ponadto obowiązuje określona obsada roślin na hektar – nie mniej niż 20 000 szt./ha. 
Największe podwyżki płatności do upraw ekologicznych zyskają producenci warzyw i owoców. Najmniejsze natomiast producenci pasz ekologicznych.  

Stawki płatności dla rolnictwa ekologicznego

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 475 zł/ha (338 zł więcej)
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 2 249 zł/ha (692 zł więcej)
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 673 zł/ha  (348 zł więcej)
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 2 591 zł/ha (709 zł więcej)
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2 239 zł/ha (357 zł więcej)
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1 025 zł/ha (235 zł więcej)
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1 100 zł/ha (174 zł więcej)
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 631 zł/ha (96 zł więcej)
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1 190 zł/ha (258 zł więcej)
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 446 zł/ha (136 zł więcej)
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 673 zł/ha (348 zł więcej)
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 756 zł/ha (255 zł więcej)
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1 960 zł/ha (459 zł więcej)
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 025 zł/ha (365 zł więcej)
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 764 zł/ha (106 zł więcej) 
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 631 zł/ha (96 zł więcej) 

dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)