Pakt dla obszarów wiejskich a ochrona klimatu po 2020 roku

Pakt dla obszarów wiejskich a ochrona klimatu po 2020 roku

Do końca roku mają być ukończone prace nad „Paktem dla obszarów wiejskich”. Będziemy robić wszystko, aby rolnicy nie ponosili kosztów związanych z walką o ochronę klimatu – deklaruje ministerstwo rolnictwa. W planach będzie także budowa terminalu zbożowego w Gdańsku oraz wirtualnej platformy do handlu żywnością

r e k l a m a

Rozpoczęte dwa lata temu prace nad „Paktem dla obszarów wiejskich” zmierzają ku końcowi. Na początku grudnia dokument ma trafić na posiedzenie  Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju. Dokument jest bowiem częścią szerszej koncepcji, czyli „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wicepremiera Morawieckiego.

– „Pakt dla obszarów wiejskich” będzie przyjęty odrębny uchwałą Rady Ministrów. Poza częścią projektową pakt zawiera deklarację członków Rady Ministrów. Po raz pierwszy za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest odpowiedzialny cały rząd – mówił w Sejmie Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

Pakt oparto na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. W drugim filarze znajdują się wszystkie projekty i planowane działania związane z jakością życia na obszarach wiejskich. Trzecim filar to rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa aktywnego społeczeństwa. I wreszcie czwarty filar to sprawna administracja, gdzie zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa.

– Pakt jest wdrażany jako dokument o charakterze porozumienia społecznego i politycznego. Pakt jest dokumentem integrującym w sposób całościowy działania systemowe, zmiany legislacyjne, instytucjonalne, programowe oraz inwestycyjne związane z zarządzaniem obszarami wiejskimi. Skupia zadania w jednym dokumencie – tłumaczył wiceminister Zarudzki. 

W krótkim terminie Pakt przewiduje m.in. inwestycje w infrastruktura techniczną, a szczególnie w:
  • infrastrukturę wodno‐kanalizacyjną,
  • sieci przesyłowe,
  • rozwój mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
  • terminal zbożowy w Porcie Gdańskim,
  • Internet szerokopasmowy, 
  • drogi lokalne,
  • rozwój małej retencji,
  • rozwój małych elektrowni wodnych,
  • ochronę gruntów rolnych i leśnych.

W dłuższej perspektywie Pakt będzie zajmował się m.in. sprawami klimatycznymi. Rząd zdaje sobie sprawę, że Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. może nakładać na rolników bardzo dużo nowych wymogów związanych z walką o ochronę klimatu.

– Chodzi o nowe technologie, chodzi o transfer wiedzy i informacji, chodzi o to, co będzie chroniło nam środowisko. Tutaj chodzi też o emisję azotanów. Długofalowe działania dotyczą podejmowania wszelkich prac związanych nie tylko z infrastrukturą, której nie da się zbudować w rok lub 2 lata, ale też z perspektywą zmian klimatu – mówił wiceminister Zarudzki, który jednocześnie zadeklarował:  – Jest zobowiązanie po stronie resortu, aby rolnicy nie pokrywali kosztów, nie byli obciążeni tą nową polityką związaną z nowymi technologiami, z emisją dwutlenku węgla, z emisją amoniaku, z nowymi inwestycjami, z emisją metanu, z ograniczaniem produkcji, żeby te koszty były jak najmniejsze.
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii