Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pakt dla obszarów wiejskich

Obrazek

Resort rolnictwa przygotowuje nowy dokument programowy o nazwie "Pakt dla obszarów wiejskich". Pracuje nad nim zespół ekspertów z różnych instytucji, którzy spotkali się wczoraj po raz pierwszy z ministrem Krzysztofem Jurgielem, by omówić główne założenia tego dokumentu.

Bartłomiej Czekała8 stycznia 2016, 11:26

W skład Zespołu, któremu przewodniczy podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, oprócz przedstawicieli administracji rządowej wchodzą m.in. eksperci z zakresu rolnictwa, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, spraw społecznych oraz zarządzania i finansów publicznych.

Jak informuje MRiRW, zadaniem zespołu będzie wypracowanie "Paktu dla obszarów wiejskich", dokumentu programowego, który ma integrować zaangażowanie wielu podmiotów, administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, w tym także samorządu rolniczego w realizacji wspólnego celu, jakim jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.

W ramach prac nad Paktem dokonany zostanie wybór priorytetów i zadań do realizacji w perspektywie krótko- i długookresowej, zarówno tych, które pozostają w gestii resortu rolnictwa, jak i tych, które wymagają ścisłej współpracy z innymi resortami i podmiotami. W dokumencie wskazany będzie także sposób ich realizacji oraz źródło finansowania.

oprac. bcz na podstawie MRiRW

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)