Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Paliwo droższe o 25 gr/l? Projekt ustawy leży w Sejmie

Obrazek

Już w najbliższy piątek jednym z tematów obrad Sejmu będzie projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Brzmi wprawdzie niewinne, ale zapisy tego projektu mogą budzić zaniepokojenie wszystkich posiadaczy pojazdów samochodowych i rolniczych. Już niedługo korzystanie z nich stanie się droższe.

Bartłomiej Czekała11 lipca 2017, 14:21
Wszystko za sprawą tzw. opłaty drogowej, która wspomniana wyżej ustawa ma wprowadzić. To będzie tak naprawdę kolejny podatek od paliwa, z którego dochód ma być przeznaczony w 50% na tworzony Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), a w 50% na zasilenie już istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

Co będzie objęte opłatą drogową?


Zgodnie z zapisami projektu ustawy, opłacie drogowej będzie podlegać wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych tj. czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

Paliwami silnikowymi lub gazem w myśl proponowanych przepisów są następujące produkty:
 1. benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 11 45 lub CN 2710 11 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 2. oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 3. biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN;
 4. gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu silników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901;
 5. wyroby inne niż określone w pkt 1-4, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN.

Kto będzie uiszczał opłatę paliwową?


Oczywiste jest, że nowy podatek zapłacą wszyscy, którzy dokonają detalicznego lub hurtowego zakupu paliwa, bowiem będzie on zawarty w jego cenie. Ale obowiązek faktycznego rozliczenia z fiskusem, czyli zapłaty opłaty drogowej od paliw silnikowych oraz gazu ciążył będzie na:
 • producencie paliw silnikowych lub gazu albo
 • importerze paliw silnikowych lub gazu, albo
 • podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu, albo
 • innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Obowiązek zapłaty opłaty drogowej powstanie z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, a podstawą obliczenia wysokości opłaty drogowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu od jakich podmioty są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Ile drożej zapłacimy za paliwo?


Projektowana stawka opłaty drogowej wynosi:
 1. 200 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;
 2. 200 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;
 3. 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

A zatem litr paliwa podrożeje o 20 gr netto + podatek VAT, czyli o 0,246 gr.

Ale to nie wszystko. Zgodnie z projektem ustawy, stawki opłaty drogowej będą ulegać podwyższeniu zgodnie ze wskaźnikiem inflacji (np. w tym roku wynosi ona ok. 2%). Stawki opłaty drogowej będą ogłaszane przez ministra właściwego do spraw transportu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Co zrobi Sejm?


Oficjalnie pomysłodawcami tego projektu jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale wiadomo, że jest to pomysł rządowy. Wszystkie partie opozycyjne od kilku dni biją na alarm i zapowiadają, że zrobią wszystko, by projekt tej ustawy został odrzucony, ale PiS ma przecież większość w Sejmie, a zatem - o ile pomysłodawcy nie wycofają się z tego pomysłu - wynik głosowania należy uznać za przesądzony.

Ważne dla rolników!


Niestety, dla rolników nie mamy dobrych wieści. Projekt ustawy nie mówi o zwolnieniu z tej opłaty właścicieli gospodarstw, którzy tak naprawdę zasadniczo poruszają się pojazdami rolniczymi po drogach gruntowych, a rzadziej po gminnych czy powiatowych. Ustawodawca nie przewidział także możliwości zwrotu tej opłaty drogowej rolnikom, tak jak to jest  w przypadku akcyzy od paliwa zakupowanego na cele rolnicze. A zatem nową opłatę drogową zapłacą wszyscy, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i na to, po jakich drogach się poruszają posiadanymi przez siebie pojazdami. 

Niezależnie od planowanych przez posłów podwyżek przypominamy o tym, że prenumeratorzy "top agrar Polska" mogą korzystać ze zniżek na zakup paliwa. Wszystkie szczegóły można przeczytać TUTAJ.
bcz

Źródło: Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druk sejmowy nr 1712)

Fot. Sierszeńska

CZYTAJ TAKŻE:


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)