Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Parlament Europejski za strategią „Od pola do stołu”

Obrazek

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął strategię „Od pola do stołu”. Organizacje ekologiczne triumfują, a Copa-Cogeca prosi Komisję Europejską o wyłożenia kart na stół i przedstawienie konkretnych propozycji dotyczących „martwych punktów” strategii. 

wk23 października 2021, 13:01

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co przegłosował Parlament Europejski
  • Które z punktów strategii „Od pola do stołu” wymagają konkretniejszych rozwiązań 
Rezolucję przyjęto stosunkiem głosów 452 do 170 (76 posłów wstrzymało się od głosu).

Co przegłosował Parlament Europejski? 


Posłowie opowiedzieli się przede wszystkim za zmodyfikowaniem unijnego systemu żywnościowego tak, aby wytwarzać zdrowszą żywność, zagwarantować jej podaż i zmniejszyć ślad węglowy rolnictwa. Podkreślono, że rolnicy muszą otrzymywać uczciwą część zysków z żywności produkowanej w sposób zrównoważony. Wszystko po to, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu – głównie te dotyczące klimatu, różnorodności biologicznej, eliminacji zanieczyszczeń i zdrowia publicznego.

Uczciwa część zysków dla rolników 


Europosłowie podkreślili, że każdy etap łańcucha dostaw musi stać się bardziej zrównoważony. Powtórzyli, że wszyscy – począwszy od rolników, a skończywszy na konsumentach – są za to odpowiedzialni. Posłowie uważają, że aby rolnicy mogli otrzymywać uczciwą część zysku z żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony, Komisja Europejska powinna aktywniej zabiegać o ich silniejszą pozycję w łańcuchu dostaw. Do tego konieczne jest wzmocnieniu pozycji rolników poprzez modyfikację zasad konkurencji.
 

Zdrowsza żywność


Posłowie PE wydali też wiele rekomendacji. Ich zdaniem potrzebne są unijne zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania się oparte na wiedzy naukowej. Należy także rozwiązać problem nadmiernego spożycia mięsa i żywności wysoko przetworzonej o dużej zawartości soli, cukru i tłuszczu, m.in. przez ustalenie maksymalnych poziomów spożycia.

Pestycydy i ochrona pszczół


Zdaniem posłów PE trzeba usprawnić proces zatwierdzania pestycydów oraz dokładniej monitorować ich stosowania, by chronić owady zapylające i bioróżnorodność. Potrzebne są wiążące cele, jeżeli chodzi o ograniczenie zużycia pestycydów a państwa członkowskie powinny osiągać cele za pomocą swoich Planów Strategicznych wspólnej polityki rolnej.

Fit for 55


Jednym z priorytetów jest także redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa i powiązanego z nim użytkowania gruntów. Potrzebne też jest wyznaczenie ambitnych celów w tym względzie, a także określenie surowych kryteriów dotyczących energii odnawialnej produkowanej z biomasy. 
 

Dobrostan zwierząt 


Parlament Europejski opowiedział się także za potrzebą stworzenia wspólnych, popartych dowodami naukowymi wskaźników dobrostanu zwierząt. W tym celu należy zmienić przepisy prawne i dokonać ich harmonizacji na poziomie UE. Trzeba także stopniowo odejść od stosowania klatek w hodowli zwierząt a produkty zwierzęce spoza Unii powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy odpowiadają standardom unijnym.
 

Rolnictwo ekologiczne


Posłowie poparli pomysł zwiększenia do 2030 roku powierzchni gruntów, na których prowadzi się uprawy ekologiczne, ale oprócz tego potrzebne są inicjatywy, w celu stymulowania popytu, np. poprzez działania promocyjne, zamówienia publiczne i zachęty podatkowe.

Dwugłos posłów sprawozdawców


Tuż po głosowaniu jej sprawozdawca z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi włoski eurodeputowany Herbert Dorfmann z Europejskiej Partii Ludowej powiedział: „Odpowiedzialność za bardziej zrównoważone rolnictwo muszą ponosić wspólnie rolnicy i konsumenci. Nasi rolnicy już robią wiele w tym kierunku, więc gdy prosimy ich – całkiem słusznie – by jeszcze bardziej ograniczyli zużycie pestycydów, nawozów sztucznych i antybiotyków, musimy wesprzeć ich, a nie przenosić produkcję poza Unię. Żywność dostępna po przystępnych cenach nadal musi być priorytetem”.

W zupełnie inny sposób wypowiadała się Holenderka Anja Hazekamp sprawozdawczyni z Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, która powiedziała: „Aktualna polityka unijna opiera się na modelach rolnictwa, które szkodzą środowisku naturalnemu i powodują, że importujemy produkty wytworzone niezgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji. Proponujemy konkretne środki, aby dostosować nasz system żywnościowy do możliwości naszej planety. Osiągniemy to, wspierając lokalną produkcję żywności oraz odchodząc od intensywnej hodowli zwierząt i upraw monokulturowych z wykorzystaniem dużych ilości pestycydów. Zrównoważony system żywnościowy jest także podstawą przyszłości rolników”.

Zieloni eurodeputowani świętowali wynik, podkreślając, że udało im się nie dopuścić do wprowadzenia poprawek proponowanych m.in. przez Copa-Cogeca, które ich zdaniem rozwodniłyby reformę Wspólnej Polityki Rolnej.

Głos Copa-Cogeca 


Copa-Cogeca przyjęła wynik głosowania do wiadomości, ale wyraziła żal z powodu atmosfery jaka panowała podczas debaty. Jej zdaniem teraz trzeba zająć się wieloma „martwymi punktami”, które stworzyła strategia „Od pola do stołu”. Podkreślono, że wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego zgadzają się z głównymi celami określonymi w strategii „Od pola do stołu”. Bez dyskusji pozostaje fakt, że zmiany są konieczne aby przejść na bardziej zrównoważony system żywnościowy. - Czekamy teraz na konkretne propozycje Komisji, zwłaszcza dotyczące „martwych punktów” zidentyfikowane w toczącej się debacie, np. na temat skutków ucieczki emisji do krajów poza UE, europejskiej strategii niezależności żywnościowej oraz wzrostu cen żywności. Mając to na uwadze, z zadowoleniem przyjmujemy również wyraźny sygnał wysłany przez Parlament, który wzywa Komisję Europejską do przygotowania kompleksowej oceny skutków ocenę wpływu swojej strategii – napisała w oświadczeniu Copa-Cogeca.

Pod oświadczenie podpisało się także 27 innych organizacji europejskich reprezentujących cały łańcuch żywnościowy. 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)