Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pieniądze dla plantatorów chmielu z KPO. Na co można dostać dotacje?

Obrazek

Rząd planuje wymianę konstrukcji nośnych na plantacjach chmielu na bardziej bezpieczne dla konsumentów. Pieniądze mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, którego fundusze cały czas są blokowane przez Komisję Europejską.

wk27 lipca 2022, 11:13

Kreozot rakotwórczy, więc trzeba działać

Materiał drewniany stosowany do budowy konstrukcji nośnych na plantacjach chmielu poddawany jest zabiegom impregnacyjnym w celu zabezpieczenia przed niszczącym działaniem czynników środowiskowych oraz korozji biologicznej. Do impregnowania słupów chmielowych najczęściej stosowany jest olej kreozotowy, który został zakwalifikowany jako substancja rakotwórcza. Pomimo, że dostępne badania nie wskazują na przekroczenia norm zanieczyszczenia gleby i szyszek chmielu związkami z grupy WWA zawartymi w kreozocie, to jednak zdaniem MRiRW należało podjąć działania mające na celu ograniczenie narażenia ludzi na bezpośredni kontakt z tą substancją oraz jej uwalniania do środowiska. Usunięcie kreozotu z plantacji chmielu ma także znaczenie rynkowe, ponieważ chmiel z plantacji, na których jest stosowany kreozot może być mniej konkurencyjny na rynku.


Na co mogą pójść dotacje? 

W związku z tym, że wymiana słupów nośnych na plantacjach chmielu jest bardzo kosztowna ministerstwo rolnictwa widzi potrzebę udzielenie wsparcia dla plantatorów chmielu na realizację tego działania ale do powierzchni nie większej niż 5 ha – wynika z przesłanego do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia MRiRW. Instytucją odpowiedzialną za realizację tych inwestycji będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie będzie obejmować koszty demontażu słupów nośnych impregnowanych kreozotem i montażu na tej samej powierzchni nowych słupów kompozytowych lub betonowych wolnych od kreozotu (nie przewiduje się wsparcia do wymiany na słupy drewniane z uwagi na zagrożenie, że plantatorzy mogliby impregnować takie słupy substancjami, które nie są obojętne dla środowiska). 

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekraczać wysokości dopuszczalnej pomocy określonej unijnymi przepisami czyli: 70% standardowej stawki jednostkowej dla tzw. młodych rolników i 50% standardowej stawki jednostkowej – dla rolników innych niż młodzi rolnicy.

Z danych MRiRW wynika, że w Polsce funkcjonuje obecnie 740 plantatorów chmielu na powierzchni przeszło 1800 ha.

Gdzie jest KPO?

Pieniądze mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach inwestycji A1.4.1: „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu objętej planem rozwojowym”.  

We wtorkowym wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała, że przyznanie pieniędzy z KPO zależy od wywiązania się przez Polskę z zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych sędziów. Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co jeszcze nie nastąpiło.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)