Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Plany łowieckie wygasają, a zwierzyna hasa po polach

Obrazek

W marcu br. wygasają 10-letnie umowy dzierżawy obwodów łowieckich prawie wszystkich kół łowieckich, a także kończy się obecny, także 10-letni, wieloletni łowiecki plan hodowlany. Co te zmiany mogą faktycznie przynieść naszym rolnikom?

dr Piotr Łuczak19 lutego 2017, 09:45

Od 2014 roku mamy już czwarte podejście do dostosowania Prawa Łowieckiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK). Sprawa dotyczy uznania za niekonstytucyjne zapisów dotyczących tworzenia (wyznaczania granic) obwodów łowieckich z naruszeniem praw właścicieli gruntów. TK nakazał zmianę PŁ w kierunku upodmiotowienia właściciela nieruchomości w procedurze podejmowania uchwały o obwodach przez sejmiki, a także zmiany dające możliwość uzyskania rekompensaty za prowadzenie gospodarki łowieckiej na nieruchomości. W uzasadnieniu do wyroku TK wskazał, że niezbędna jest całościowa zmiana naszego PŁ. Termin realizacji tego wyroku minął 21 tycznia 2016 roku.

Nowy plan do 21 marca

Jeśli przygotowywana ustawa o zmianie PŁ zostanie przyjęta, koła łowieckie będą miały automatycznie przedłużone o rok umowy dzierżawy obwodów, a sejmiki wojewódzkie będą zobowiązane do 31 marca 2018 roku przeprowadzić wg nowych zasad, z udziałem właścicieli nieruchomości, pełną procedurę podziału i kategoryzacji obwodów łowieckich. Tylko pozornie czasu jest dużo.

Podstawą planów, zwłaszcza rocznych, jest m.in. inwentaryzacja roczna sporządzona na dzień 10 marca i taką inwentaryzację koła łowieckie już praktycznie kończą. Nie wiadomo, jak wyniki bieżącej inwentaryzacji mają się do wyników kontrowersyjnego październikowego liczenia zwierzyny, a środowiska rolnicze od lat podnosiły problem nadmiernej liczebności zwierzyny w kontekście szkód łowieckich.

Szeroko o tematyce zmian w Prawie Łowieckim i planach łowieckich artykule Romana Włodarza w najnowszym, marcowym wydaniu top agrar Polska.


Fot. Shutterstock
Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)