Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Platforma Zielonej Energii: żywność, paliwa i pasze

Obrazek

Czy wiesz, ile za każdy niewyprodukowany w Europie litr biodiesla trzeba sprowadzić śruty sojowej zza oceanu?

dr Piotr Łuczak24 czerwca 2017, 13:02

Podczas kończącego się obecnie Tygodnia Zrównoważonej Energii UE w Brukseli nastąpiło oficjalne uruchomienie Platformy Zielonej Energii (Green Energy Platform), której celem jest promocja zrównoważonego udziału rolnictwa i towarzyszącego mu przemysłu rolno-spożywczego w realizacji wyzwań związanych z budowaniem bezpieczeństwa energetycznego zjednoczonej Europy. W skład grupy inicjatywnej Platformy Zielonej Energii weszli wiodący producenci biopaliw oraz wybrane organizacje krajowe z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy, Węgier, Szwecji, a także Polski reprezentowanej przez Krajową Izbę Biopaliw.

– Platforma skupia zarówno producentów biodiesla i bioetanolu, co nie jest zjawiskiem tak powszechnym w całej Europie, choć na takich zasadach od początku swojego istnienia opiera się Krajowa Izba Biopaliw oraz szersze – bo wspólne także dla rolników i branży olejarskiej - porozumienie branżowe w Polsce, jakim jest Koalicja Na Rzecz Biopaliw. Platformę Zielonej Energii traktujemy jako kolejną szansę na wzmocnienie naszego przekazu na poziomie unijnym, który od lat formułujemy wspólnie z europejskimi organizacjami branżowymi. Dla nas zatem przystąpienie do Platformy było naturalnym krokiem, w szczególności, że już od kilku miesięcy aktywnie uczestniczymy w debacie na temat przyszłości biopaliw po 2020 roku z perspektywy projektu nowej dyrektywy. W kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską może on niestety niezwykle szybko zaprzepaścić dotychczasowe osiągnięcia. Dlatego wzywamy do przeciwstawienia się planom drastycznego ograniczenia wykorzystania biopaliw produkowanych z surowców rolnych w perspektywie do 2030 roku – skomentował Adam Stępień (na zdjęciu) Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw.

Platforma Zielonej Energii mobilizując wspólnotowy sektor biopaliw produkowanych z europejskich surowców rolnych ma być aktywnym uczestnikiem debaty publicznej na temat nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) zainicjowanej przez Komisję Europejską w listopadzie 2016 roku publikacją wstępnej propozycji legislacyjnej. W najbliższych dniach dyskusja w tej sprawie ma rozgorzeć na forum Parlamentu Europejskiego.
 
– Europejski sektor biopaliw nierozerwalnie związany jest z rolnictwem, dla którego stał się niezwykle ważnym impulsem rozwoju i stabilizacji opłacalności. Przetwarzając rzepak i zboża na potrzeby produkcyjne odnawialnych paliw będących substytutem dla importu ropy naftowej dostarczamy jednocześnie na rynek ponad 13 mln ton rocznie wysokobiałkowych komponentów paszowych. Każdy litr biodiesla wyprodukowany w UE ze sprowadzonego w tym celu oleju palmowego zamiast rzepaku oznacza stratę ok. 1,5 kilograma cennej śruty, w miejsce której będziemy musieli zaimportować genetycznie modyfikowaną śrutę sojową. Celem Platformy Zielonej Energii poprzez aktywny udział w debacie publicznej na temat nowej dyrektywy REDII jest wskazywanie takich danych i faktów, które w sposób nierozerwalny łączą sektor biopaliw z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

Na podstawie informacji KIB opr. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)