Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Podlasie z największym udziałem ONW

Obrazek

Pomimo nowej delimitacji, województwo podlaskie nadal pozostaje województwem z jednym z najwyższych w Polsce udziałem obszarów ONW.

Dominika Mulak28 marca 2019, 09:35
Jak wynika z danych resortu rolnictwa, w wyniku nowej delimitacji w województwie podlaskim status ONW utraci 14,4% użytków rolnych tego województwa, w tym 15,4% użytków rolnych dotychczas posiadających status ONW. Pomimo tego Podlasie w dalszym ciągu pozostaje województwem z jednym z najwyższych w Polsce udziałem powierzchni ONW (82,6% użytków rolnych w województwie). Dla kraju ta wartość wynosi 58,7%. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na Podlasiu 3,3% użytków rolnych po raz pierwszy uzyska status ONW.

Kwalifikacja obszarów ONWDlaczego część obszarów utraciła status ONW?

Utrata statusu ONW typ nizinny przez część obszarów w województwie podlaskim jest wynikiem odejścia od dotychczas stosowanych kryteriów, jakimi były Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej oraz czynniki demograficzne na rzecz nowych, jednolitych w całej UE kryteriów biofizycznych. Można je podzielić na:

  • dotyczące klimatu (długość okresu wegetacji, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody);

  • gleby i klimatu (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne, nadmierna wilgotność gleby);

  • ukształtowania terenu.Nowa kategoria ONW pozwoli złagodzić skutki nowej delimitacji


W celu łagodzenia następstw nowej delimitacji ONW wyodrębniona została nowa kategoria ONW typ specyficzny (obszar o walorach przyrodniczo-turystycznych), co pozwoliło utrzymać bądź też wprowadzić po raz pierwszy status ONW na obszarach z dużym udziałem lasów, jezior, trwałych użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów. Dzięki temu w województwie podlaskim 208 tys. ha zostało zakwalifikowanych do tego typu ONW.

Dla obszarów, które na skutek nowej metody delimitacji utracą status ONW typ nizinny zapewniono wsparcie przejściowe. W 2019 r. płatność ta wyniesie 80% średniej płatności ONW w PROW 2007-2013, a w 2020 r. – 25 euro/ha, przy jednoczesnym zachowaniu progów degresywności w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą obowiązujących dla płatności ONW. Są to maksymalne poziomy wynikające z przepisów UE. Wsparcie przejściowe nie dotyczy ONW typ specyficzny i ONW typ górski (rozporządzenie nr 1305/2013 nie daje takiej możliwości). dm

Źródło: MRiRW


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)