Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Podsumowanie konsultacji nad Planem Strategicznym WPR – ponad 3,5 tys. uwag. Czego dotyczyły najczęściej?

Obrazek

Ponad 3,5 tysiąca uwag i wniosków zostało skierowanych w ramach konsultacji nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej. Ale resort rolnictwa zapowiada, że to nie koniec. Ostateczne zakończenie prac nad dokumentem planuje się bowiem na maj 2022 r.

wk18 lutego 2021, 17:30

Konsultacje nad Planem Strategicznym, który będzie definiował Wspólną Politykę Rolną w Polsce po 2023 r., trwały od 18 grudnia zeszłego roku do 15 lutego 2021 r. Do MRiRW skierowano ponad 3,5 tys. uwag i wniosków. Najwięcej z nich, bo aż 30%, przesłały osoby fizyczne, czyli przeciętni rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich. Potem były organizacje pozarządowe, ośrodki doradztwa rolniczego,  jednostki samorządu terytorialnego, związki branżowe, izby rolnicze oraz koła gospodyń wiejskich. Najwięcej uwag dotyczyło wsparcia dla młodego rolnika, eko-schematów oraz zasad rozwoju infrastruktura obszarów wiejskich.  

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział w konsultacjach Planu Strategicznego WPR. Dziękuję rolnikom, organizacjom, producentom – wszystkim tym, którzy w ramach prac nad projektem dzielili się ze mną swoimi uwagami, także w trakcie spotkań – powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Plan Strategiczny ma się opierać na trzech filarach:

  • pomoc dla małych i średnich gospodarstw,
  • wsparcie dobrostanu zwierząt,
  • pomoc dla młodych rolników i wymiany pokoleniowej.


Konsultacje nad Planem Strategicznym będą nadal trwały. Resort rolnictwa zamierza teraz przeanalizować otrzymane wnioski i zaprezentować z nich raport wraz z odniesieniem się do nich. Potem będą podjęte prace nad drugą wersją planu, która latem będzie udostępniona do dalszych konsultacji.

- Pierwsza wersja planu nie zawierała jeszcze rozwiązań finansowych, które pojawią się w drugiej wersji Planu Strategicznego. Dodatkowo będą wskazane informacje odnośnie wskaźników do osiągnięcia w ramach – powiedziała Joanna Gierulska dyrektor departamentu Wspólnej Polityki Rolnej.

Zakończenie tych prac planowane jest na wrzesień. Gotowy projekt Planu Strategicznego zostanie w listopadzie tego roku przedstawiony do zaopiniowania Komisji Europejskiej, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Radę Ministrów. Cały proces negocjacji powinien zakończy się w maju 2022 r.

Resort rolnictwa zachęca rolników do dalszego przesyłania swoich uwag.
–Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie konsultacjami pragnę poinformować, że ankieta będzie cały czas aktywna, aby nadal można było przekazywać swoje uwagi. Ważne jest żeby rolnicy mogli się podzielić swoją wiedza i doświadczeniem – powiedział minister G. Puda.

Podczas konferencji prasowej minister rolnictwa poinformował także, że w zeszłym roku został pobity rekord eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski. Z danych krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że zagranicę wysłaliśmy towary za 34 mld euro, czyli o ponad 2 mld euro więcej niż rok. Jest to 7% wzrost.

- Pomimo pandemii udało się jeszcze lepiej wykorzystać nasze szansę. Stajemy się dużym graczem na rynku spożywczym – podsumował minister Grzegorz Puda, który zachęcał, aby przy kupowaniu produktów spożywczych kierować się patriotyzmem konsumenckim. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)