Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Polska Wieś 2014 – o polskiej wsi w Pałacu Prezydenckim

Obrazek

Prezentacja raportu „Polska Wieś 2014” jaka odbyła się 26 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim, stała się przyczynkiem do dyskusji poświęconej najważniejszym przemianom społeczno-gospodarczym na obszarach wiejskich w ostatnich 25 latach i po wejściu do Unii Europejskiej.

28 czerwca 2014, 07:57

Jak zaznaczył uczestniczący w spotkaniu Prezydent Bronisław Komorowski, źródłem sukcesu polskiego rolnictwa w ostatnich latach jest umiejętność radzenia sobie na rynku europejskim, w konkurencji. Prezydent przyznał, że proces przystosowania się polskiego rolnictwa do nowych realiów był bardzo trudny. Zwrócił uwagę, że były dwa momenty zwrotne - pierwszym było bankructwo gospodarcze PRL i dramatyczna sytuacja związana z utratą rynków, zderzenie się rolnictwa z regułami wolnego rynku, a drugim był moment uzyskania członkostwa w UE, z gigantyczną szansą nie tylko dodatkowych środków, ale z gigantyczną szansą, którą wykorzystało polskie rolnictwo, swobodnego wejścia na rynek europejski.

Z kolei minister Marek Sawicki zaznaczył, że jeszcze proces reform nie zakończył się, a ok. 40 mld euro, które wpłynęło dotychczas do polskiego rolnictwa i na polską wieś, to dopiero półmetek tego, co czeka nas w kolejnych latach.

– Po 10. latach doświadczeń chcemy, aby środki z PROW były kierowane w ponad 50 % na rozwój i inwestycje w rolnictwie, w 32% na działania z zakresu polityki prośrodowiskowej, a w pozostałej części na rozwój obszarów wiejskich – zaznaczył szef resortu rolnictwa i dodał, że chce także, aby 25% środków, o które w wyniku decyzji unijnych i koalicyjnych, zostały kosztem II filara zwiększone dopłaty bezpośrednie, skierować na rozwój rolnictwa aktywnego, a więc produkcyjnego.

Odnosząc się do zachodzących przemian strukturalnych, minister wskazał na propozycje skierowania środków PROW na modernizację gospodarstw rolnych w trzech poziomach: 200., 500. i 900. euro w zależności od rodzaju produkcji. Podkreślił także, że drugim istotnym elementem sprzyjającym tym przemianom będzie premia dla małych gospodarstw w wysokości 60 tys. zł, a także proponowana premia za wyjście z rolnictwa dla tych, którzy swej przyszłości w nim nie widzą, a obecnie utrzymują ziemię, często swojej ojcowizny, jako kapitał zapasowy.

– Dajemy im możliwość 120% dopłat bezpośrednich wypłaconych jednorazowo, tak, aby mogli zrezygnować z rolnictwa i rozwinąć działalności w innym kierunku, przeznaczając uzyskane środki np., jako wkład własny – zaznaczył minister.

Tegoroczna edycja „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” , przygotowanego przez zespół FDPA (Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa), skupia się na próbie podsumowania minionego 25-lecia przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich i w rolnictwie oraz ocenie 10-letnich doświadczeń członkostwa w UE, w tym ocenie wpływu integracji europejskiej, a szczególnie Wspólnej Polityki Rolnej. gi

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa, Kancelaria Prezydenta RP, fot. Wojciech Grzędziński / KPRPWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)