Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Polski Ład – nowy plan PiS, także dla rolnictwa. Co czeka gospodarzy?

Kodeks Rolny oddzielający małe gospodarstwa od dużych, większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze oraz uwolnienie Rolniczego Handlu Detalicznego. To najważniejsze zmiany jakie zamierza wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość, które zaprezentowało dzisiaj „Polski Ład” nowy program gospodarczy na najbliższe lata.

wk15 maja 2021, 19:35
„Polska-nasza ziemia” taki tytuł nosi rozdział poświęcony w „Nowym Ładzie” rolnictwu.

UPROSZCZENIA I SWOBODA DLA ROLNIKÓW


PiS zapowiada w nim przygotowanie ustawy, która uwolni wiejską działalność gospodarczą. Dla małych rolników będą zmniejszone wymagania biurokratyczne, w tym dotyczące rejestracji urządzeń rolnych.

Ponieważ pewne rodzaje prac w gospodarstwie przy wykorzystaniu maszyn rolniczych muszą być wykonywane w bardzo wczesnych lub bardzo późnych porach dnia lub wręcz nocy wprowadzone zostaną nowe normy regulujące takie działania. Opiniowanie i podejmowanie decyzji o zezwoleniu na przedsięwzięcia wpływające na środowisko rolnicze (wiejskie) zostanie przeniesione ze szczebla samorządowego na wyższy (w zależności od skali oddziaływania – wojewódzki lub krajowy).

WYŻSZY ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZERządzący zapowiadają także zwiększenie stawki dopłat za paliwo rolnicze ze 100 PLN za 1 ha do 110 PLN za 1 ha. Jednocześnie nowy system rozliczeń będzie wygodniejszy dla rolnika i tańszy dla państwa.

KATALOG ZIEMSKIStworzony zostanie centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. KOWR zarządza w przybliżeniu 1,4 mln ha ziemi państwowej, z czego pozostało ok. 200 tys. ha do rozdysponowania na dzierżawę. Katalog pozwoli szybciej udostępnić ziemię rolnikom, wskazywać nowe tereny inwestycyjne oraz identyfikować podmioty bezumownie gospodarujące na państwowej ziemi.

USTAWA O GOSPODARSTWACH RODZINNYCHPlanuje się także stworzenie nowej ustawy, która wzmocni prawną ochronę gospodarstw rodzinnych. Ujęta w niej będzie definicja gospodarstwa rodzinnego dopasowana do dzisiejszych realiów prowadzenia działalności. Pozwoli to nadać takim gospodarstwom właściwą rangę oraz ograniczyć problemy spadkowe. Zniknie także konieczność zbywania gospodarstwa przed przejściem na emeryturę. Wprowadzone zostanie także pierwszeństwo dla gospodarstw rodzinnych w korzystaniu z programów wsparcia.

KODEKS ROLNYJednocześnie po przyjęciu ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych kolejnym krokiem będzie opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego. Nowy akt kompleksowo ureguluje generalne zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzieli małe gospodarstwa od farm rolnych.

UWOLNIENIE RHDObecne przepisy pozwalają sprzedawać w formie RHD tylko na terenie województwa, w którym odbywa się produkcja albo na terenie sąsiedniego województwa. Rząd planuje zmienić te przepisy na korzyść rolników, wprowadzając również możliwość sprzedaży wysyłkowej w ramach RHD na terenie całej Polski i tworząc program wsparcia KOWR.

CYFROWE OKIENKOPlanuje się także przeprowadzić cyfryzację całego procesu obsługi rolnika. W wersji online będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię. Ma to znacznie podnieść komfort realizacji spraw urzędowych oraz pozwoli oszczędzić czas.

MONITORING SUSZYStworzony zostanie satelitarny system monitoringu upraw rolniczych na terenie całego kraju. Teledetekcja pozwoli administracji oraz rolnikom indywidualnym m.in. na bieżący monitoring i dostarczanie informacji o potencjalnych zagrożeniach i stratach w produkcji roślinnej.

ELASTYCZNY PROW


W PROW pojawią się zachęty finansowe dla tych rolników, którzy zdecydują się na wprowadzanie w swoich gospodarstwach określonych elementów nowych technologii, redukujących koszty funkcjonowania gospodarstwa – m.in. rolnictwa precyzyjnego.

SPECJALNY FUNDUSZ


Kolejnym pomysłem jest stworzenie Funduszu Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla Rolników. Aktualne rozwiązania ubezpieczeniowe dla rolników nie odpowiadają szybko zmieniającym się warunkom prowadzenia produkcji rolnej. Mechanizm Funduszy Wzajemnych, ma zaproponować nowe rozwiązania zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej. Zastosowanie najnowocześniejszych algorytmów pozwoli obniżyć koszty ubezpieczeń i umożliwi rolnikom bezpieczniejsze prowadzenie gospodarstwa i stabilizację dochodów.

PASZPORTYZACJA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI


Kolejna obietnica to zbudowanie cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „„od pola do stołu”. Umożliwi on mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw, dzięki prostym rozwiązaniom wskazującym na wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanej przez nich żywności lub surowców. System uprości także formalności związane z raportowaniem informacji o produkcji w gospodarstwie rolnym.

„Nowy Ład” zawiera także m.in. obietnice wprowadzenia elastycznego PROW dla małych i średnich gospodarstw, programu rozwoju miejscowości popegeerowskich, wsparcie lokalnych producentów w eksporcie, zachęt do spółdzielczości rolnej, rozwój sieci manufaktur spożywczych, pomocy dla spółdzielczości oraz zwiększenie ochrony producentów rolnych. wk

Fot. PiS/Twitter


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)