Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pomoc dla małych gospodarstw. Znamy szczegóły dwóch przyszłych programów PROW

Szczególne traktowanie małych gospodarstw rodzinnych zapowiada rząd w kolejnej unijnej perspektywie finansowej. Znamy szczegóły dwóch działań, które będą finansowane z drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej. 

wk21 maja 2021, 12:05
Z informacji przedstawionej w Sejmie przez MRiRW wynika, że system płatności bezpośrednich na lata 2023–2027 projektowany jest w taki sposób, aby w szczególności wspierać aktywne małe i średnie gospodarstwa rolne, które mają realne szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków i zmian w oczekiwaniach konsumentów. Dlatego w projekcie „Planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027” przewidziano różnorodne instrumenty wsparcia przeznaczone dla rodzinnych gospodarstw rolnych. 

Z analiz resortu rolnictwa wynika, że takie gospodarstwa mają duże potrzeby związane z zapewnieniem odpowiednich dochodów, a także potrzebę budowania odporności i konkurencyjności. 

- Wychodząc naprzeciw także postulatom rolników, w projekcie planu zaproponowano szereg mechanizmów wsparcia umożliwiających realizację powyższych potrzeb. Wsparcie inwestycyjne będzie realizowane w ramach interwencji pod nazwą „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” – poinformował posłów wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

W co inwestować?

W ramach tego działania przewiduje się, że celem interwencji będzie zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność gospodarstw poprzez:
 • racjonalizację technologii produkcji,
 • wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji, 
 • zmianę profilu produkcji, 
 • poprawę jakości produkcji, 
 • zwiększenie wartości dodanej produktu, 
 • budowę lub modernizację budynków lub budowli służących do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem nowych technologii 
 • realizację operacji w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną. 
Inwestycje będą musiały doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie zaznaczył przedstawiciel MRiRW. 

Premie dla małych 


Ponadto w projekcie planu strategicznego dla WPR przewidziano realizację interwencji „Premia na rozwój małych gospodarstw”. Celem działania jest zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, w szczególności poprzez:
 • powiązanie produkcji ze sprzedażą, 
 • upowszechnianie krótkich łańcuchów,
 • zmianę profilu produkcji, 
 • poprawę jakości produkcji.

- Dodatkowo planuje się, że premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w wyniku którego powinien nastąpić wzrost orientacji rynkowej gospodarstwa wyrażony w szczególności w osiągnięciu określonego wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa – dodał wiceminister R. Bartosik.  

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)