Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pomoc dla rolników. Komisja daje zielone światło

Będzie 150 mln zł dla rolników - ofiar zeszłorocznych klęsk żywiołowych. Posłowie pozytywnie zaopiniowali wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zmiany przeznaczenia rezerw budżetowych. Umożliwi to także uruchomienie pomocy m.in. dla pszczelarzy, dopłat do materiału siewnego oraz kontynuowanie zwalczania ptasiej grypy i ASF.  

wk13 lipca 2021, 13:21
Ministerstwo rolnictwa we wniosku do sejmowej Komisji Finansów Publicznych zwróciło się z wnioskiem o wprowadzenia zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2021 r. – Głównym czynnikiem warunkującym potrzebę wprowadzenia zmiany w planie finansowym ARiMR jest potrzeba zabezpieczenia środków na nowe formy pomocy – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

Pomoc dla pszczelarzy 


I tak MRiRW chce przeznaczyć na pomoc dla pszczelarzy 35,5 mln zł. Środki te będą pochodzić z oszczędności ARiMR w ramach dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i częściowej spłaty kapitału kredytów oraz dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód.    

Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych 2020 r. 


Kolejne pomoc w kwocie 150 mln zł będzie przeznaczona dla rolników poszkodowanych przez wystąpienie w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalanego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna obsunięcia ziemi lub lawiny. – Powyższa pomoc zostanie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa – wyjaśnił wiceminister R. Bartosik. 
Będą także dodatkowe pieniądze na realizacje zadań pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. 12 mln zł zostanie przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek pracowników ARiMR m.in. specjalistów IT zaangażowanych w prace analityczne oraz programistyczne związane z budową systemów informatycznych wspomagających wdrażanie działań PROW oraz modyfikację systemu informatycznego w zakresie budowy nowej aplikacji do składania wniosków o płatność w celu wdrażania PROW 2014-2020. Środki na ten cel także będą pochodzić z rezerwy celowej uruchomionej decyzją ministra finansów. 

Akcja zbioru padłych zwierząt 


Dodatkowe 8 mln zł będzie przeznczone na finansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich.  – Przedmiotowa zmiana dotyczy zobowiązań 2020 r. płatnych w 2021 r. i zostanie sfinansowana z wygospodarowanych oszczędności w ramach środków pierwotnie przeznczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – mówił wiceminister rolnictwa R. Bartosik. 

Pomoc dla hodowców świń 


MRiRW chce także przeznaczyć 6 mln zł na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń. Zwiększenie wydatków na ten cel jest związane jest ze wzrostem zainteresowania  taką formą pomocy. Zostanie ona sfinansowane podobnie jak poprzednie działania z oszczędności na dopłatach do kredytów.

Akcja materiał siewny 2021 r. 


MRiRW poprosiło także o zgodę na wydanie kwoty 75 mln zł na dopłaty do materiału siewnego w ramach kampanii na 2021 r.  Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła pozytywnie wniosek MRiRW. 

Walka z ptasią grypą


Następnie sejmowa Komisja Finansów Publicznych pochyliła się nad wnioskiem ministra finansów dotyczącym zmian w rezerwach celowych. Łącznie dotyczyły one kwoty 262 mln zł. - Powyższe środki byłby przeznaczone na częściowe uregulowanie w 2021 r. zobowiązań Inspekcji Weterynaryjnej związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt – tłumaczył posłom wiceminister finansów Sebastian Skuza. 
 
Sejmowa komisja bez dyskusji zgodziła się przyjąć wniosek ministra finansów. 

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)