Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pomoc finansowa dla spółdzielców

Obrazek
Prawie 40 mln zł chce przeznaczyć rząd na dodatkową pomoc dla rolników. Dzięki preferencyjnym kredytom będą oni mogli nabywać udziały w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa rolnego. 
wk11 maja 2021, 12:41
– Członkostwo w spółdzielni pozwala rolnikom na wspólne zarządzanie – członkowie i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa, dzięki czemu rolnik uczestniczy czynnie w drodze swego produktu do konsumenta („od pola do stołu”) – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, które przewiduje pomoc finansową w formie dopłat do oprocentowania kredytów na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków. 

Wzmocnić pozycje rolników


- Ponadto, dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu dodatkowy profit z prowadzonej działalności (marża przetwórcza) nie trafia do pośredników. Wpływa to na skrócenie liczby ogniw w łańcuchu żywnościowym, a tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej producentów rolnych. A zatem zasadne jest wspieranie uczestnictwa producentów rolnych w spółdzielniach zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych lub przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków – przekonuje dalej resort rolnictwa, który proponuje aby wysokość oprocentowania tych kredytów wynosiło 1% w skali roku.

Pomoc przez 11 lat 


MRiRW zakłada, że co roku banki będą udzielać preferencyjnych kredytów na sfinansowanie nabycia udziałów w spółdzielniach oraz udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa w wysokości 50 mln zł. 
Dopłaty do kredytów będą kosztować ARiMR w ciągu 11 lat łącznie 39,3 mln zł. 
Maksymalny okres przewidziany dla tej linii kredytowej wynosi 15 lat. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)