Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ponad 11 tys. RHD pod kontrolą GIW

Obrazek
Liczba podmiotów zainteresowanych sprzedażą produktów prosto z gospodarstw rośnie z miesiąca na miesiąc. Rolniczy Handel Detaliczny to możliwość zyskania dodatkowego dochodu i świetny pomysł na rozwój biznesu, pasji czy kultywowania rodzinnych tradycji. 
Dorota Kolasińska29 maja 2021, 12:15

Zapytaliśmy Główny Inspektorat Weterynarii, jak wygląda rozwój Rolniczego Handlu Detalicznego w Polsce. Dane są naprawdę interesujące i napawają optymizmem.
Rolnicy coraz częściej decydują się na sprzedaż produktów wprost z gospodarstwa. Ten trend pokazuje również znakomitą przedsiębiorczość i pomysłowość gospodarzy. Mimo, że dochód raczej w większości przypadków stanowi dodatkowe źródło zarobków, to jednak z pewnością zastrzyk gotówki się przydaje. Produkty są sprzedawane w lepszych dla rolnika cenach niż otrzymałby w skupie. 

Pieniądze zostają tam gdzie powinny i rolnik zgarnia całą marżę, chyba, że odsprzedaje produkty do sklepików i restauracji. Warto zaznaczyć, że Rolniczy Handel Detaliczny i produkty z niego pochodzące są bardziej odporne na rynkowe kryzysy.
Ceny są raczej stałe, a klienci chętnie wracają. 

– Na 28 maja 2021 roku, w ramach rolniczego handlu detalicznego działalność pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej tj. zajmujących się sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywność złożona) prowadzi 11.262 podmiotów – informuje Główny Inspektorat Weterynarii. 


Ponad 11 tys. pomiotów RHD – co sprzedają gospodarze?


GIW podaje, że obserwowany jest stały, dynamiczny wzrost liczby podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność.
– W 2019 roku liczba podmiotów wzrosła trzykrotnie (z 2.667 do 6.584). Natomiast na koniec 2020 roku było ich już ponad 10.200. Wzrost liczby podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny występuje w ramach wszystkich wyżej wymienionych grup asortymentowych – zaznacza Inspekcja. 


Liczba podmiotów RHD z podziałem na sprzedawane produkty


Najwięcej działalności prowadzonych jest w odniesieniu do: produktów pszczelich nieprzetworzonych (blisko 8.000 podmiotów), jaj od drobiu (ponad 2.200 podmiotów), produktów mlecznych (ponad 800 podmiotów), mleka surowego (ponad 700 podmiotów), produktów mięsnych (ponad 700 podmiotów) czy świeżego mięsa zwierząt kopytnych i surowych wyrobów mięsnych oraz mięsa mielonego (ponad 600 podmiotów).

mleko surowe albo mleko surowe i siara – 774
surowa śmietana – 406
jaja od drobiu – 2.276
produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele – 7.826
produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną lub poddane czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia – 232
żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu aspersum aspersum, Cornu aspersum maxima, Helix lucorum oraz z rodziny Achatinidae – 12
świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone – 649
świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone – 403
świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone – 33
produkty mięsne – 759
wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa – 165
produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie – 826
produkty jajeczne – 111
gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego – 319
jaja od ptaków bezgrzebieniowych - 38
żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy) zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego – 444
pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka – 294
wyroby cukiernicze – 213
gotowe posiłki (potrawy) niemięsne -  178


GIW zaznacza że dane nie sumują się, ponieważ wielu rolników prowadzi działalność obejmującą produkty należące do różnych grup asortymentowych.


RHD – gdzie najwięcej podmiotów?


Okazuje się, że najchętniej na RHD rolnicy decydują się na Mazowszu. 
– Zróżnicowana ilość podmiotów prowadzących ten rodzaj działalności w poszczególnych województwach może wynikać m.in. ze zróżnicowanej struktury rolnictwa w poszczególnych częściach kraju, różnej wielkości gospodarstw rolnych, odmiennej specyfiki użytkowej gruntów. Ponadto poszczególne województwa różnią się powierzchnią oraz koncentracją branży przemysłowej – tłumaczy Inspekcja. 

Liczba podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny w poszczególnych województwach jest następująca:

dolnośląskie 600
kujawsko-pomorskie 776
lubelskie 566
lubuskie 370
łódzkie 685
małopolskie 991
mazowieckie 1273
opolskie 196
podkarpackie 1.169
podlaskie 466
pomorskie 597
śląskie 750
świętokrzyskie 644
warmińsko-mazurskie 824
wielkopolskie 630
zachodniopomorskie 725


Rzeźnia rolnicza współgra z RHD 


Zapytaliśmy także GIW czy zmieniła się liczba rzeźni rolniczych zarejestrowanych w Polsce. Niedawno podmiotów było trzy, teraz już są cztery. 
– W zakresie rzeźni rolniczych wg. stanu na 28 maja 2021 roku działalność prowadzą łącznie 4 podmioty (po jednym w woj. dolnośląskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim), przy czym biorąc pod uwagę, że pierwsze podmioty rozpoczęły prowadzenie działalności w zakresie rzeźni rolniczych w IV kwartale 2020 roku dostrzegalny jest stopniowy wzrost zainteresowania podmiotów rozszerzeniem dotychczasowej działalność o możliwość prowadzenia „rzeźni rolniczych” - celem rozwoju działalności-  poprzez możliwość wprowadzenia pozyskanego w ten sposób mięsa na rynek, na małą skalę np. w ramach rolniczego handlu detalicznego lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej – wymienia GIW. 
 
oprac. dkol na podst. GIW Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)