Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Poseł Jurgiel radzi, jak walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi

Obrazek

Krzysztof Jurgiel apeluje do rządu o wprowadzenie do polskich przepisów rozwiązań jakie funkcjonują w Hiszpanii. Ma to chronić przed wykorzystywaniem przewagi kontaktowej przez dużych odbiorców. O jakich przepisach mowa?

wk3 lutego 2022, 12:06

Europoseł Krzysztof Jurgiel napisał do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w sprawie możliwości przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuchu na rynku rolno-spożywczym. Zdaniem byłego ministra rolnictwa, problem ten wiąże się głównie z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej dużych podmiotów gospodarczych wobec rolników. Na to wszystko nakłada się trudna obecnie sytuacja w polskim rolnictwie, której efektem są protesty związane z drastycznym wzrostem kosztów produkcji rolnej.

Unijna dyrektywa o nieuczciwych praktykach

Krzysztof  Jurgiel zwrócił uwagę na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach miedzy przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, której celem jest zwalczanie praktyk rażąco odbiegających od dobrych obyczajów w działalności gospodarczej oraz będących w sprzeczności z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu, a przy tym jednostronnie narzucanych przez jednego partnera handlowego drugiemu. Dyrektywa ta powinna zapewnić lepsze funkcjonowanie rynków rolno-spożywczych oraz skuteczniejszą ochronę rolników jak i przedsiębiorstw.

Model hiszpański

Jej implementacja w Hiszpanii, w formie ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o rozwiązaniach na rzecz poprawy funkcjonowania łańcucha żywnościowego, w art. 9c stanowi: „cena w umowie dotyczącej żywności, pobierana przez producenta surowców lub grupę producentów surowców, musi w każdym przypadku być wyższa niż całkowite koszty poniesione przez producenta lub rzeczywiste koszty produkcji, które obejmują wszystkie koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności (…) Rzeczywisty koszt jest określany w odniesieniu do całkowitej produkcji wprowadzonej do obrotu dla całego cyklu gospodarczego lub produkcyjnego lub jego części, która jest rozdzielana w sposób, który dostawca uzna za najlepiej odpowiadający jakości i cechom produktów objętych każdą umową.”

Jak się chroni rolników w Polsce?

W Polsce wspomnianą dyrektywę implementuje się ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Celem tej ustawy jest eliminowanie nieuczciwych praktyk wymierzonych m.in. w rolników oraz innych dostawców produktów do dużych sieci handlowych, dzięki czemu powinna poprawić się sytuacja słabszych podmiotów na rynku.

Apel do wicepremiera Kowalczyka

Europoseł Jurgiel zwrócił się do wicepremiera H. Kowalczyka z prośbą o analizę hiszpańskiej ustawy w kontekście zbadania możliwości wprowadzenia podobnych rozwiązań w Polsce.

„W obliczu gwałtownego wzrostu cen gazu, nawozów i wielu innych środków produkcji rolnicy produkują żywność na granicy opłacalności. Tę sytuację często wykorzystują producenci lub grupy producentów, których duża siła przetargowa pozwala narzucać rolnikom niekorzystne ceny sprzedaży ich produktów. W związku z powyższym zasadnym wydaje się wprowadzenie rozwiązania gwarantującego odpowiedni poziom ochrony rolników w łańcuchu dostaw żywności poprzez zapewnienie w umowie ceny, która w każdym przypadku przynajmniej pokryje poniesione przez nich koszty produkcji” – napisał K. Jurgiel do ministra Henryka Kowalczyka. 

wk
fot. jurgiel.plWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)