Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Poselska interpelacja w sprawie norek

Obrazek

Nie będzie zgody na zamykanie ferm zwierząt futerkowych – zadeklarowało w Sejmie ministerstwo rolnictwa. Zdaniem resortu norki pełnią zbyt ważną rolę w utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych przez przemysł rybny i mięsny.

28 stycznia 2017, 07:11

Interpelację do ministra rolnictwa w sprawie zwierząt futerkowych złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, który pytali między innymi o możliwość zamiany przepisów budowalnych tak, aby utrudnić powstawanie nowych ferm norek. Poseł Piotr Kaleta z PiS przywołał przykład problemów zgłaszanych przez mieszkańców miejscowość Zosin w gminie Kępno, gdzie planowana jest budowa fermy. Obawiają się oni, że inwestycja doprowadzi do zanieczyszczenia wody i powietrza oraz utraty walorów turystycznych okolic.

W odpowiedzi wiceminister Ewa Lech powiedziała, że ministerstwo rolnictwa od nie zmienia swojego stanowiska i nie wyraża zgody na wykreślenie norki amerykańskiej z listy zwierząt gospodarskich oraz nie wyraża zgody na wpisanie norki przez ministerstwo środowiska na listę gatunków inwazyjnych.

– Norka jest naturalnym utylizatorem ważnym dla przemysłu rybnego oraz mięsnego. Część UPPZ, czyli ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego jest utylizowana przez norki. W 2015 r. zakłady rybne zutylizowały za pośrednictwem zwierząt futerkowych 320 tys. t. odpadów, a to decyduje o opłacalności tego przemysłu. Podobnie 400 tys.t. odpadów poubojowych jest zużywane na karmę dla zwierząt. Problem jest więc wielopoziomowy – stwierdziła wiceminister Ewa Lech.   

Jej zdaniem w mediach jest zniekształcony wizerunek branży. A do resortu rolnictwa docierają nie tylko apele przeciwników zwierząt futerkowych, ale także apele samorządów, które zwracają uwagę, że na fermach pracują ludzie. A to ma duże znacznie zwłaszcza na terenach po byłych PGR-ach, gdzie występuje duże bezrobocie.    wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)