Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Posiedzenie unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa. Jakie decyzje zapadną?

Obrazek

W Brukseli od 10:00 trwa posiedzenie unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa. W agendzie jest wiele tematów, ale oczy polskich rolników są zwrócone na ten punkt, podczas którego delegacja polska poinformuje ministrów o wpływie rosnącego importu produktów rolnych z Ukrainy na rynek lokalny i rolników. Przewidziana jest także dyskusja ministrów nad wspólnym wnioskiem Polski oraz Bułgarii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rumunii oraz Węgier dotyczącym problemów z wzrastającym importem rolnym z Ukrainy.

Bartłomiej Czekała30 stycznia 2023, 13:04

[AKTUALIZACJA 30.01.2023 r. godz. 18:40]

Jak już pisaliśmy wcześniej, szef polskiego resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk bardzo zachowawczo mówił o planach swojego wystąpienia na posiedzeniu unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa. Wicepremier zdradził tylko w jednym z wywiadów, że Polska ma przygotowane konkretne propozycje i rozwiązania, ale nie chce o nich mówić zbyt wcześnie i zostaną one przedstawione oraz poddane pod głosowanie na poniedziałkowym posiedzeniu AGRIFISH. Wiadomo już, że skup interwencyjny nie wchodzi w grę, bo ani ceny pszenicy na rynkach nie spadły do poziomu 101 euro za tonę, ani też nikt z rolników po takiej cenie ziarna nie sprzeda.

Tydzień temu podczas targów Gruene Woche w Berlinie Henryk Kowalczyk spotkał się z ministrami rolnictwa Węgier, Rumunii, Bułgarii, Czech i Słowacji, z którymi wspólnie chce zabiegać o rozwiązania, które odciążą rynki rolne tych państw i pomogą rolnikom, których skutki sytuacji na rynkach dotykają finansowo.

Jak poinformowało w poniedziałek MRiRW, podczas posiedzenia rady AGRIFISH odbędzie się dyskusja ministrów nad wspólnym wnioskiem Polski oraz Bułgarii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rumunii oraz Węgier dotyczącym problemów z wzrastającym importem rolnym z Ukrainy. Wniosek zawiera miedzy innymi apel do Komisji Europejskiej o zaproponowanie instrumentów przeciwdziałających narastaniu trudności unijnych producentów, spowodowanych w dużej mierze bardzo poważnym wzrostem importu produktów rolnych Ukrainy na rynek UE, takich jak:

  • rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli szkody wskutek wzmożonego napływu produktów z Ukrainy na rynki państw członkowskich UE;
  • elastyczne podejście KE wobec wdrażania przez państwa członkowskie UE Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w zakresie płatności związanych z produkcją;
  • uszczelnienie korytarzy solidarnościowych, aby ukraińskie produkty rolne przejeżdżały tranzytem przez państwa członkowskie UE i trafiały na rynki docelowe, nie pozostając na rynku wewnętrznym UE i powodując zakłóceń na rynkach w krajach UE;
  • stworzenie tymczasowych magazynów i nowych korytarzy transportowych, w tym drogą kolejową; wsparcie finansowe na ten cel;
  • pomoc dla Ukrainy, która nie powodowałaby trudności dla sektora rolnego w państwach członkowskich, w tym wsparcie finansowe, dalsza pomoc w tranzycie, zaopatrzenie w środki produkcji, pomoc w dostosowaniach do wymogów UE.

Janusz Wojciechowski: Rolnicy nie zostaną bez pomocy


Nieco bardziej rozmowny od ministra Kowalczyka był Janusz Wojciechowski, który podczas pobytu w Polsce na IX Forum Sektora Wołowiny w rozmowie z redaktorem naczelnym top agrar Polska Karolem Bujoczkiem uchylił rąbka tajemnicy czego mogą się spodziewać rolnicy po poniedziałkowym posiedzeniu rady ministrów w Brukseli.

- Na pewno nie zostawimy rolników bez pomocy. Tutaj bardzo intensywnie współpracujemy z polskim rządem, z panem wicepremierem Kowalczykiem, żeby to rozwiązać. Przy czym tu rzeczywiście chodzi o te rozwiązania lokalne, bo to nie jest problem całej Unii Europejskiej. Wiele krajów Unii po prostu się cieszy z tego zwiększonego importu. Ostatnie żniwa były trudne, jeśli chodzi o kukurydzę. W Europie o 27 proc. spadły zbiory z powodu suszy. W Polsce takiej suszy nie było i zbiory były bardzo dobre, ale no rzeczywiście widzimy ten problem. Ja to pokazuję, mówię o tym publicznie, ale wszystkim się to podoba. Ci, którzy korzystają na tym imporcie chcieliby, żeby nadal było bez ograniczeń. Ale ja pokazuję dane, że rzeczywiście Polska, po części Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria to są te kraje, które odczuwają negatywne skutki tego wysokiego importu i musi być pomoc dla tych rolników. To się rozstrzygnie w dużej mierze na tym spotkaniu unijnych ministrów do spraw rolnictwa, ale dużo też sobie obiecuję po mojej wizycie razem z całą Komisją Europejską w Kijowie na rozmowach z ukraińskim rządem, bo też trzeba będzie usprawnić współpracę, żeby ten tranzyt działał jako tranzyt - przekonywał unijny komisarz ds. rolnictwa.


Główne punkty obrad rady AGRIFISH w Brukseli

W porządku obrad rady AGRIFISH na początku prezydencja szwedzka przedstawi swój program prac na nadchodzące półrocze w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa. Następnie omawiana będzie sytuacja na rynkach rolnych w UE. Ministrowie otrzymają informacje od Komisji i państw członkowskich oraz wymienią poglądy na temat bieżącej sytuacji na rynkach rolnych, zwłaszcza w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Biogospodarka

Następnie ministrowie będą rozmawiać o możliwościach związanych z biogospodarką w świetle obecnych wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Transport zwierząt

Na wniosek delegacji portugalskiej ministrowie w ramach debaty publicznej wymienią poglądy na temat nadchodzącej zmiany przepisów dotyczących transportu zwierząt – istotnej części produkcji żywności.

Środki wsparcia dochodu

Delegacja węgierska poinformuje ministrów o chęci zwrócenia się o tymczasowe odstępstwo w odniesieniu do maksymalnego progu dla środków wsparcia dochodu na 2023 r.

Import z Ukrainy

Delegacja polska poinformuje ministrów o wpływie rosnącego importu produktów rolnych z Ukrainy na rynek lokalny i rolników.

Dyrektywa o emisjach przemysłowych

Prezydencja poinformuje ministrów o stanie prac nad rolnymi aspektami przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Odbędzie się to w ramach debaty publicznej.

Etykietowanie miodu

Na wniosek delegacji słoweńskiej ministrowie wymienią poglądy na temat ewentualnej zmiany dyrektywy Rady w sprawie miodu. Odbędzie się to w ramach debaty publicznej.

Zapewnienie odporności i globalnej konkurencyjności UE

Na wniosek delegacji greckiej ministrowie – w ramach debaty publicznej – omówią potrzebę pilnych środków wsparcia i strategiczne podejście do sektora rolno-spożywczego w świetle wpływu kryzysu energetycznego i inflacji na unijnych rolników i na bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej.

Globalne Forum Żywności i Rolnictwa 2023

Ministrowie otrzymają od delegacji niemieckiej informacje na temat Globalnego Forum Żywności i Rolnictwa, które odbyło się w Berlinie 21 stycznia 2023 r. Odbędzie się to w ramach debaty publicznej.


Dyskusja o sytuacji na rynku zbóż w UE i PolsceMinister Henryk Kowalczyk poleciał dziś rano do Brukseli i za pośrednictwem sw0ich mediów społecznościowych relacjonuje to, co dzieje się na sali plenarnej, w tym informacje, które przedstawia pozostałym państwom członkowskim UE.
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)