Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Potrzebujemy interwencji na rynku nawozów! Kiedy decyzja?

Obrazek

Polskie organizacje rolnicze zabiegają w Brukseli o poparcie wniosku polskiego rządu w sprawie zgody Komisji Europejskiej na interwencję na rynku nawozów. Bez niej grozi nam utrata stabilności żywnościowej, a to oznacza kłopoty zarówno dla rolników jak i konsumentów.

wk28 lutego 2022, 16:39

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydencji Copa-Cogeca na ręce Christiane Lambert Prezydent Copa oraz Ramona Armengola Przewodniczącego Cogeca został złożony wniosek o poparcie przez Copa-Cogeca wniosku Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie udzielenia przez Komisję Europejską zgody na działania zmierzające do poprawy sytuacji na europejskim rynku nawozów. 

Zagrożona stabilność żywnościowa?

W liście skierowanym na ręce Ursuli von der Leyen Przewodniczącej Komisji Europejskiej polski Premier zwrócił uwagę, że stabilność cen żywności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrobytu obywateli. Tymczasem od kilku miesięcy mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem jej cen w całej Europie – i konieczne jest rozwiązanie tego problemu, aby nie przyczyniał się on do zubożenia milionów obywateli UE, nie utrudniał ożywienia po pandemii i nie pogłębiał kryzysu gospodarczego.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na ceny żywności jest koszt nawozów rolniczych stosowanych w produkcji. Gwałtowny wzrost tych kosztów znacznie przyczynił się do wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Co może zrobić Komisja Europejska?

Mając to na uwadze, polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Copa Cogeca uważają, że Komisja mogłaby rozważyć uruchomienie pomocy wspólnotowej z rezerwy kryzysowej na zakup nawozów dla producentów rolnych, ponieważ problem ten dotyka rolników z wielu państw członkowskich. W wypadku braku takiej zgody, naszym zdaniem Komisja Europejska powinna zezwolić wnioskującym państwom członkowskim na przyznanie pomocy ze środków krajowych; która nie powinna zależeć ani wpływać na dostępne limity de minimis.

Jednocześnie polski rząd poprosił o rozważenie tymczasowego zawieszenie zasad pomocy państwa lub tymczasowego zezwolenia producentom nawozów na otrzymywanie pomocy państwa w takim zakresie, aby wzrost cen surowców nie powodował wzrostu cen żywności. Do rozważenie jest także tymczasowe zawieszenie EU ETS w odniesieniu do produkcji nawozów rolniczych.

Apel do Copa-Cogeca

Polskie organizacje działające w Copa-Cogeca zwróciły się z prośbą o poparcie tych postulatów. Ich wprowadzenie w życie stanowiłoby istotną pomoc dla europejskich rolników, których rentowność produkcji znacznie spadła po ogromnym wzroście cen nawozów. Z rozmów z największymi producentami nawozów w Polsce wynika, że najbliższym czasie nie ma co liczyć na poprawę sytuacji i spadki cen. Oznacza to, że zbliżający sezon aplikacyjny może być bardzo trudny.  Jeżeli rolników nie będzie stać na kupno nawozów będzie to miało ogromny, negatywny wpływ na cały sektor żywnościowy. Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie ceny nawozów, można dojść do wniosku, że ich zrównoważenie z przychodami ze sprzedaży płodów rolnych będzie po prostu niemożliwe. A to jak na wstępie zauważył Premier Mateusz Morawiecki będzie oznaczało wzrost cen żywności dla wszystkich konsumentów w Europie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że względu na sytuację Rosja-Ukraina istnieje realne zagrożenie kolejnymi wzrostami cen gazu.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, ZZR „Ojczyzna”, ZRR „Samoobrona”.

Komisja podejmie decyzję i wyda komunikat w tej sprawie 2 marca.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)