Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Powraca funkcja pełnomocnika rządu ds. kształtowania ustroju rolnego

Obrazek

Będzie nowy pełnomocnik rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. Po kilku latach od likwidacji tej funkcji ministerstwo rolnictwa proponuje jej powrót. Z jakimi zadaniami wiąże się ta funkcja?

wk5 lutego 2022, 08:00

W ministerstwie rolnictwa trwają prace nad projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

Zakres obowiązków nowego pełnomocnika

Jak informuje MRiRW, funkcja wynika z potrzeby opracowania i wprowadzenia odpowiednich zmian w regulacjach prawnych w obszarze kształtowania ustroju rolnego, dotyczących w szczególności:

  • obrotu nieruchomościami rolnymi,
  • kształtowania struktury agrarnej,
  • scalania i wymiany gruntów,
  • nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa wykorzystywanym w rolnictwie.

„W celu skoordynowania zadań w zakresie przeprowadzenia analizy funkcjonowania przepisów dotyczących kształtowania ustroju rolnego, której wnioski pozwolą zainicjować prace związane z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających na celu zmianę przepisów w zakresie kształtowania ustroju rolnego, proponuje się ustanowić Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego” – informuje MRiRW. 

Zadania pełnomocnika

Do zadań Pełnomocnika należało będzie monitorowanie funkcjonowania przepisów dotyczących kształtowania ustroju rolnego w zakresie:

  • obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym,
  • gospodarowania nieruchomościami rolnymi na rynku państwowym,
  • wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, scalania i wymiany gruntów,
  • ochrony gruntów rolnych.

Dodatkowo inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających na celu zmianę przepisów w zakresie kształtowania ustroju rolnego.

Zadaniem będzie również rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie mającym znaczenie dla właściwego kształtowania ustroju rolnego.

Powrót do starej koncepcji

Funkcja pełnomocnika ds. kształtowania ustroju rolnego została utworzona w 2015 r. Pełnił ją wówczas wiceminister Zbigniew Babalski. Ale po jego dymisji została ona w 2018 r. zlikwidowana. 

Obecnie za sprawy obrotu nieruchomościami w MRiRW odpowiada wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, który nadzoruje m.in. Departament Nieruchomości. Teraz wiceminister Romanowski ma objąć mandat poselski po odchodzącym z Sejmu byłym ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim. 

wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)